Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6819
Title: Bursa yöresi elit masa tenisçilerinin somatotiplerinin çabukluk ve dayanıklılıkla olan ilişkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the relationship between Bursa's elite table tennis players and their somatotypes with fastness and durability
Authors: Toker, H. Fevzi
Korkmaz, Faruk
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Masa tenisi
Sematotip
Çabukluk
Dayanıklılık
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, F. (1996). Bursa yöresi elit masa tenisçilerinin somatotiplerinin çabukluk ve dayanıklılıkla olan ilişkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa yöresinde elit düzeyde (1. Lig, Süper Lig, yıldız ve genç milli) masa tenisi oynayan sporcuların somatotiplerini belirledik. Çalışmamıza kulüp ve okullarda masa tenisi oynayan 21 erkek masa tenisçi katıldı. Çalışmamıza katılan masa tenisçilerin somatotiplerini belirlemek için; triceps, subscapula, suprailiac ve calf deri altı yağ kalınlıklarını, biceps ve calf çevre ölçümlerim, humerus ve femur çap ölçümlerini yaptık. Ölçüm sonuçlarını değerlendirmek için dünya standartlarında geçerliliğini koruyan Heath-Carter değerlendirme formunu kullandık. Çabukluk ölçümü için; 10 x 5 m çabukluk testi, dayanıklılık ölçümü için; Shutle Run mekik testim uyguladık. Elde ettiğimiz somatotipîerin gruplar arası karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis testi, somatotipler İle dayanıklılık ve çabukluk ilişkilerinin değerlendirilmesinde ise korrelasyon testi uyguladık. Masa tenisçilerin 12 tanesi mezomorfik-ektomorf (1.7 - 3.1 - 4.2), 6 tanesi dengeli- mezomorf (2.7 - 5 - 2.6), 3 tanesi de dengeli-ektomorf (2 - 2.3 - 3.6) yapıdaydı.Çabukluk ve dayanıklılık ölçümleri sonucunda, mezomorfik-ektomorf, dengeli- mezomorf ve dengeli - ektomorf yapıdaki sporcular arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulamadık ( P> 0. 05). Bulduğumuz somatotiplerin, bileşen değerlerinin, çabukluk ve dayanıklılık değerleriyle olan ilişkilerim incelediğimizde; mezomorfik-ektomorf yapıdaki sporcuların, 1. Bileşen değerleri ile dayanıklılık değerleri arasında (r = -0.760), dengeli-mezomorf yapıdaki sporcularda; 1. Bileşen değerleri ile çabukluk değerleri arasında (r = + 0. 928), 1. Bileşen değerleri ile dayanıklılık değerleri arasında (r = - 0.828), 3. Bileşen değerleri ile dayanıklılık değerleri arasında dengeli ektomorf yapıdaki sporcularda; 1. Bileşen değerleri ile çabukluk değerleri arasında (r = - 0.951), 1. Bileşen değerleri ile dayanıklılık değerleri arasında (r = - 1.000) ters yönde ilişkiler bulduk.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6819
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048843.pdf8.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons