Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6817
Title: Kronik efüzyonlu otitis mediada aerobik bakterilerin rolü
Other Titles: The role of aerobic bacteria in otitis media with chronic effusion
Authors: Ökten, Gürbüz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Keywords: Bakteriler-aerobik
Bacteria-aerobic
Otitis media-efüzyonlu
Otitis media with effusion
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ökten, G. (1996). Kronik efüzyonlu otitis mediada aerobik bakterilerin rolü. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kronik E.O.M çocukluk döneminde gerek yüksek insidansı, gerek asemptomatik seyri nedeniyle eğitim ve sosyal yaşama etkileriyle önemli bir sağlık sorunudur. Yetişkin yaşamda da nadir olmayarak karşımıza çıkan bu hastalık seyri boyunca oluşturduğu işitme kaybının yanı sıra sebep olabileceği sekeller nedeniyle de önem taşır. Tedavi seçiminde en önemli basamak hastalığın etyolojisini ortaya koymak, bu etyolojik verilerden yola çıkarak uygun tedavinin planlanmasıdır. Bu çalışmada Kronik E.O.M.'da bakterilerin etyolojideki rollerini ortaya koymak için efuzyon ömeklemin bakteri içeriğini araştırdık. İki ayn yaş grubu oluşturarak hastalığın etyolojisin de bakterilerin payının yaşla değişip değişmediğini görmeyi ve kendi hasta popülasyonumuz için ortaya çıkacak bakteriyal yelpazenin . daha önce yapılmış başka ülkelere ilişkin verilere benzeyip, benzemediğini görmeyi amaçladık. Çalışma Kasım 1995 - Mayıs 1996 tarihleri arasında kliniğimizde Kronik E.O.M. tanısıyla izlediğimiz 50* si 0-12 yaş grubunda olan 90 hastayı içermektedir. 90 hastanın 135 kulağından efuzyon örnekleri alınarak direk gram boyama ve kültürleri gerçekleştirildi. Çalışmamızın sonucunda çocuk yaş grubunda hastaların yanya yakınında orta kulak efuzyonun bakteri içerdiğini buna karşılık yetişkinlerde bu oranın önemli ölçüde düştüğünü gördük. Efuzyon örneklerinde ensık karşılaştığımız bakteriler: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus oldu. Haemophilus infhıenzae'da önemli oranda penisilin ve ampisilin direnci ile karşılaşmamıza rağmen Streptococcus pneumoniae'da penisilin ve ampisilin direnci ile karşılaşmadık. Efuzyon karakterinin mukoid veya pürülan olması durumunda seröz ve glue olması durumundakinden daha yüksek oranda bakteri içerdiğini belirledik.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6817
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048761.pdf
  Until 2099-12-31
3.84 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons