Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6816
Title: Pamuklu mamullerin reaktif boyarmaddelerle boyanmasında kullanılan yarı kontinü boyama yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
Other Titles: Comparative investigation of semi-continuous dyeing methods used in dyeing cotton products with reactive dyes
Authors: İskender, Mustafa A.
Kanık, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Boya
Paint
Pamuklu mamuller
Cotton products
Issue Date: 27-Jan-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kanık, M. (1989). Pamuklu mamullerin reaktif boyarmaddelerle boyanmasında kullanılan yarı kontinü boyama yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, özellikle pad-batch(soğuk bekletme) yöntemi olmak üzere selülozik mamullerin reaktif boyarmaddelerle boyanmasında kullanılan yarı kontinü boyama yöntemleri incelenmiş ve bu konuda detaylı bir literatür araştırması yapılmıştır. Deneysel bölümde ise pad-batch yönteminde bekletme işlemi folye içinde ve vakum ortamında ayrı ayrı yapılarak boyama sonuçları karşılaştırılmıstır. Boyama sonuçları üzerinde yapılan renk ölçümlerinde vakum ortamının boyarmadde verimi ve reaksiyon hızı üzerine belirgin bir etkisine rastlanamamıştır. Pad-batch yönte­minde her iki bekletme işleminin de birbirine yakın sonuçlar ver­diği gözlenmiştir.
In this study, semi-continuous methods particularly pad- batch method which are used for dyeing of cellulosic fabrics with reactive dyetuffs are examined and detailed literature survey has been carried out. In the experimental part of the study, batching process in ths pad-batch method ie examined in the foil and vacuum medium respectively and comparison of dyeing results in sbove mentioned processes hss been inveetigated.ln the colour measurements of dyeing results, there is no certain effect of vacuum medium on dyestuff efficiency and reaction rate. It is observed that results of both batching processes in the pad-batch method are relatively cloae to each other.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6816
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005255.pdf
  Until 2099-12-31
4.54 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons