Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6814
Title: Mikroişlemcili dört kadran DC motor kontrolu
Other Titles: Four quadrant DC motor control with microprocessor
Authors: Oktay, Ali
Barışoğlu, Ünsal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Anabilim Dalı.
Keywords: Doğru akım motorları
Hız denetimi
Direct current motors
Speed control
Issue Date: 14-Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Barışoğlu, Ü. (1993). Mikroişlemcili dört kadran DC motor kontrolu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, öncelikle, bir doğruakım motorunun transfer fonksiyonu çıkarılmış, daha sonra, dogruakım motorunun hız kontrol yöntemlerinden bazıları incelenmiştir. Bu yöntemlerden kaskad sema, paralel sema ve müdahaleci sistem yöntemlerinden sadece kaskad sema ile kontrol için gerekli olan hız ve akım kontrolörleri tasarlanmıştır. Tasarım için EMF firmasının motor verilerinden faydalanılmıştır. Günümüzde gelişen tümdevre teknikleri ile birlikte artık kontrol olaylarında mikroişlemci kullanımı da artmaktadır. Bu nedenle de BASIC programlama dili ile programlanabilmesi nedeniyle daha çok kullanıcıya hitap eden MCS 8052 BASIC geliştirme kiti ile uygulamaya yönelik bir tasarım yapılmıştır.
In this study, primarily, a transfer function of dc motor is obtained and then some methods of dc motor speed control are investigated. The methods are cascade scheme, parallel scheme and interventionist systems. Speed and current controller which are needed to control for cascade scheme are designed. Numerical data of dc motor are taken from EMF company to design the controllers. Nowadays, microprocessors are widely used in contol systems because of great developments of ICs. For this reason, MCS 8052 BASIC development board which has a BASIC programming language user interface, is chosen to design the application.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6814
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
029644.pdf
  Until 2099-12-31
2.11 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons