Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6813
Title: Grup teknolojisi üretim yönteminin incelenmesi ve bir uygulama
Other Titles: Examination of group technology production method and an application
Authors: Gerger, Nedim
Afacan, Medine
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Grup teknolojisi
Group technology
Üretim
Production
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Afacan, M. (1988). Grup teknolojisi üretim yönteminin incelenmesi ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamın konusu "Grup Teknolojisi Üretim Yöntemi­nin İncelenmesi ve Bunun Bir Uygulamaya Dönüştürülmesidir". Grup teknolojisi yöntemi ile ilgili fikirler son onbeş, yirmi yıl içinde gelişmiş ve dünyanın çeşitli ülkelerinde her çeşit fabrikada,çoğunlukla makina imalatı endüstrisindeki fabrikalarda uygulanmaya başlanmıştır. Bu yöntemin ana hat­ları itibariyle genel bir incelenmesi ele alınmaktadır. Grup teknolojisi esas itibariyle, parçaların benzer karakteristiklerine göre aileler halinde sınıflandırılma­larına ve sonra da uygun şekilde seçilmiş tezgah grupla­rında imal edilmeleri prensibine dayanır.Böyle yapmak su­retiyle prodaktivite arttırılır,iş hoşnutluğu sağlanır ve birçok ekonomik avantajlar sağlanabilir. Çalışmamın 1. bölümünde,geleneksel üretim şekli yanında grup teknolojisinin tanıtımı,bu yöntemin doğuşu, 2. bölümde, parça sınıflandırılması ve kodlaması, 3. bölümde,üretim kontrol sisteminin planlaması, 4. bölümde,üretim planlaması, 5. bölümde,üretim akış analizleri, 6. bölümde,traktör imalatında bazı parçaların grup teknolojisi yöntemi ile imal edilmesi,anlatılmaktadır. Bu çalışmadan çıkardığım sonuçlar ise son bölümde verilmiştir.
The theme of this study is the analysis of the manufacturing methods of group technology and its application. Scientific thougts about group technology are improved since 15-20 years and scientific approaches to handle the industrial problems by group technology are commonly used. In this study, it is mainly tried to explain in the system and to show its advantages to the related environment. Shortly, the method of the group technology is to clasific the resambled parts as to their specifications and then to bring together them as different families. And then suitable machine tools are used to manufacture these parts. By this way, productivity can be raised. Out standing possibilities are provided as well. In the first part of this study, it is aimed to iniform the reader about the system and to compare this method with traditional methods. In the second part, the classification of the parts and theirs codings are made. In the third parts, the planning of the production control system is indicated. In the fourth part, information on work in process is given. In the sixty part, an application of the method of gro up technology to foxrm tractors is made. As a result, the theoretical and experimental studies show that group technology is an extensive technique which must be consulted to the manufacturing industries.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6813
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004986.pdf
  Until 2099-12-31
3.83 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons