Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6810
Title: Postmenopozal kadınlarda vajinal ultrasonografi ile ölçülen endometrial kalınlığın klinik değeri
Other Titles: Clinical value of endometrial thickness measured by vaginal ultrasonography in postmenopausal women
Authors: Kalelioğlu, Nesrin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Endometrial neoplazmlar
Endometrial neoplasms
Endometriyum
Endometrium
Menopoz
Menopause
Ultrasonografi
Ultrasonography
Östrojen eksikliğini giderme tedavisi
Estrogen replacement thera
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kalelioğlu, N. (1995). Postmenopozal kadınlarda vajinal ultrasonografi ile ölçülen endometrial kalınlığın klinik değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada transvajinal ultrasonografi ile endometrial taramanın postmenopozdaki kadınlarda, hormon rep-lasmanına başlamadan önce, asemptomatik benign veya prema-lign neoplazilerin tanımlamasında önemli bir yer aldığını bir kez daha vurgulamayı amaçladık. Postmenopozdaki takipte noninvasif, yönlendirici bir metod olarak endometrium kanserinin gelecekteki insidansının düşmesinde önemli katkılarda bulunabileceğini söyleyebiliriz. Transvajinal so-nografi ile gözlenen kriterler (endometrial kalmlık,hemo-jenite,kontur düzensizliği, irregulerite,kavumda sıvı,myo-metrial invasyon) endometrial biopsi ve fraksiyone küretaj sonucu elde edilen histopatolojik bulgularla karşılaştırıldığında, malign vakaları yakalamak daha erken bir dönemde mümkün olabilir.Endometrial kalınlığı 4 mm'nin altında olan vakalarda da premalignite olarak değerlendirilen hiperplazi ve polip endometrial bulgularına rastlamak mümkündür. Bu nedenle postmenopozdaki her vakada endometrial kalınlık 4 mm'nin altında olsa bile yine de endometrial biopsi yapılmasında yarar görüyoruz. Endometrial kalınlığı 4 mm'nin altında, fakat endometrial biopsilerinde hiperplazi veya polip endometrial bulguları olan vakalarda da tartışmanın sonunda da önerdiğimiz şemayı uygulamak faydalı olabilir. Endometrial kalınlığı 8 mm ve üzeri olan her vakada ilk etapta fraksiyone küretaj uygulamanın postmenopozda HRT başlamadan önce yararlı olabileceğini düşündürmektedir. Transvajinal ultrasonografi %81 sensitivitesi, % 89 spesifitesi ve % 91 akseptansı ile her ne kadar non inva-sif bir metod olarak postmenopozdaki kadınlarda endometrial değişimleri yakından takip etmeyi amaçlıyorsa da, ma-lignite kriterleri izlendiğinde endometrial karsinomun kesin teşhisinde endometrial histopatolojinin yerini tutamaz, fakat bizi yönlendirici en iyi yöntemlerden biri olarak kabul edebiliriz (12,14,49,62,66,72,74,75,76,82). Çalışmamızdaki olgu sayısının azlığına karşın ve yorum yapabilmek için ek araştırmalara gereksinim duyulmakla birlikte, TVU'nin postmenopozdaki ve HRT'si alacak kadınların takibinde önemli bir yeri olduğu düşünülebilir. Bizi bu düşünceye iten neden olgu sayımızın azlığına karşın çalışmamızdaki bulgularımızın literatürde bu konuda yapılan çalışmalarla uyum sağlamasıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6810
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048299.pdf
  Until 2099-12-31
2.64 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons