Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6809
Title: Deneysel tıkanma sarılığında yara iyileşmesinin mekanik ve histolojik yönleriyle incelenmesi
Other Titles: Investigation of wound healing with mechanical and histological aspects in experimental occlusion
Authors: Kırdak, M. Türkay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Kolestaz
Cholestasis
Yara iyileşmesi
Wound healing
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kırdak, M. T. (1996). Deneysel tıkanma sarılığında yara iyileşmesinin mekanik ve histolojik yönleriyle incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma üç gruba ayrılan 72 adet, erkek Sprague-Davvley sıçanlar üzerinde yapılmıştır. Grup I deneklere aynı seansta laparotomi ve ortak safra kanalı ligasyonu; Grup II deneklere yalnızca laparotomi (kontrol grubu), Grup III deneklere ise önce ortak safra kanalı ligasyonu ve sanlığın yerleşmesi ile birlikte üçüncü günde yeni bir laparotomi insizyonu yapılmıştır. Tüm deneklerin laparotomi yaralanndan 3,7,14 ve 24.günlerde histolojik inceleme, gerilme ve kopma direğlerinin saptanması amacı ile standart boyutlarda doku örnekleri alınmıştır. Her iki sarılık grubuna ait deneklerde (Grup I ve III) ölçülen doku gerilme ve kopma dirençleri, çalışılan tüm zaman dilimlerinde, diğer kontrol grubundan elde edilen doku dirençlerine göre istatistiksel anlamlı olarak azalmış bulundu. Mekanik yönü ile saptanan bu gecikme histolojik yönü ile desteklenmiştir. Önceden sanlık oluşturularak, sonra başka bir seansta yeni laparotomi yarası oluşturulan Grup III deneklerin yara gerilme ve kopma dirençleri değerlendirildiğinde, aynı seansta ortak safra kanalı ligasyonu ve laparotomi yarası oluşturulan Grup I deneklerin yara gerilme ve kopma dirençlerine göre istatistiksel olarak azalmış bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6809
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048700.pdf
  Until 2099-12-31
4.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons