Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6807
Title: Bronş kanseri olgularında tümör markerlerinin tanı değerleri
Other Titles: Diagnostic values ​​of tumor markers in cases of bronchial cancer
Authors: Gediz, Remzi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
Keywords: Biyobelirteçler-tümör
Biomarkers-tumor
Bronşiyal neoplazmlar
Bronchial neoplasms
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gediz, R. (1996). Bronş kanseri olgularında tümör markerlerinin tanı değerleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Görülme oranları son zamanlarda belirgin şekilde artan ve kansere bağlı ölümler içinde bronş kanserlerinin 1.sırayı alması bu kanser türünün tanısında insanları yeni arayışlara itmektedir. Çalışmamızda 20 tane bronş kanseri olgusu ile 15 sağlıklı kontrol grubu olgunun serum, bronş lavajlan ve idrarda tümör marketlerinin seviyelerinin araştırılması planlandı. Klinik ve radyolojik olarak bronş kanseri düşünülen olgularda histopatolojik tip tayini ve operabilitenin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bronkoskopi esnasında endoskopik olarak lezyonun olduğu taraf hastalıklı taraf ve normal görünen bronş ağacı ise sağlıklı taraf kabul edilerek iki taraflı lavaj alındı. Kontrol grubu olgulardan ise sadece sağ akciğer orta lobtan lavaj yapıldı. Histopatolojik inceleme sonucu çalışma grubundaki olguların dağılımı 15 yassı epitel hücreli bronş kanseri, 3 adenokanser, 2 küçük hücreli bronş kanseri şeklindeydi. Adenokanser ve küçük hücreli bronş kanseri olgu sayılarının az olması nedeniyle bu iki grubun kontrol grubu ile tümör 'marketleri açısından değerlendirilmesinin anlamsız olacağı düşünüldü. 15 yassı epitel hücreli bronş kanserleri olgusunda tümör marketlerinin tanı değerleri serum, hastalıklı ve sağlam taraf akciğer bronş lavajı ve idrarda araştırılmış olup CA 125 tümör markerinin serum düzeyleri dışında hiç bir tümör marketi pozitiflik açısından anlamlı olarak bulunmamıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6807
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048661.pdf
  Until 2099-12-31
2.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons