Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6803
Başlık: Sel laboratuarı kontrol sistemi tasarımı
Diğer Başlıklar: Flood laboratory control system design
Yazarlar: Tapan, İlhan
Eroğlu, Emre
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Laboratuar kontrol sistemi
EPICS
E-linak kontrol
Laboratory control system
E-linac control
Yayın Tarihi: 5-Eki-2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Eroğlu, E. (2010). Sel laboratuarı kontrol sistemi tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) infrared serbest elektron lazer (IR-SEL) laboratuarında kullanılması düşünülen EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System) kontrol sistemi yazılımı tanıtılmıştır. Bu yazılımın kullanılmasına örnek olarak, THM IR-SEL laboratuarı için, bir doğrusal elektron hızlandırıcı (e-linak) sisteminde demet akımı ve konumu kaynaktan dump edilene kadar çeşitli noktalarda LINUX işletim sisteminde çalışan EPICS yazılımı kullanılarak incelenmiştir.
In this work, EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System) program chosen for the control system of the Turkish Accelerator Center (TAC) infrared free electron laser (IR-FEL) laboratory has been introduced. As an example of the use of this software, beam current and position in a linear electron accelerator (e-linac) system for TAC IR-FEL laboratory have been investigated from source to dump by using EPICS program.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6803
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
340080.pdf1.02 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons