Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6802
Title: Fuzzy (bulanık) kontrol sistemlerinin tasarımı
Other Titles: Design of Fuzzy (fuzzy) control systems
Authors: Gül, Ensar
Beşli, Nurettin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bulanık denetim sistemleri
Tasarım
Fuzzy control systems
Design
Issue Date: 11-Feb-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Beşli, N. (1994). Fuzzy (bulanık) kontrol sistemlerinin tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bulanık Mantık Denetleyicilerinin (Fuzzy Logic Controller) yapıları ve tasarımının nasıl yapıldığı incelendi. Örnek bir uygulama olarak lineer(doğrusal) olmayan, zamanla özellikleri değişen ve cevap gecikmeli bir proses olan ekmek mayası fermantasyonu için matematiksel model gerektirmeyen bir Bulanık Mantık Kontrol(FLC) sistemi hazırlandı. FLC'nin giriş değişkenleri olarak metabolizmanın alkol oluşturup-oluşturmadığını gösteren RQ solunum oranındaki hata ve hata değişim hızı alındı ve çıkışta ortama yapılan şeker besleme hızı kontrol edilerek maya fermantasyonunun alkol oluşturmaksızın maksimum üreme hızında {\ıc) ve buna karşılık gelen maksimum şeker konsantrasyonunda (Csc) devam etmesi sağlandı. Ayrıca fermantasyonun gerçekleştirildiği biyoreaktörün oksijen kapasitesine bağlı olarak oluşan üreme hızındaki oksidasyon sınırlamasına karşılık kontrol sisteminin ortamdaki şeker konsantrasyonunu azaltması ile alkol oluşması önlendi. Böylece harcanan şeker miktarına karşılık üreyen hücre miktarını gösteren hücresel verim yüksek bir değerde tutuldu. Ve sonuç olarak hiç bir matematiksel model kullanılmadan FLC sistemi ile başarılı bir kontrol işlemi gerçekleştirildi.
In baker's yeast fermentation, the process is non-linear and the response of the system to changes in glucose feeding has a very long delay time. Therefore, a conventional system can not give satisfactory results. In this thesis, a fuzzy controller designed to control a fed-batch fermenter is presented. The fuzzy controller uses Respiratory Quotient (RQ) as a controller input and produces glucose feeding rate as an control variable. The controller has been tested on a simulated fed-batch fermenter. The results show that the maximum yeast production is possible by keeping the specific growth rate (nc) and the glucose concentration (Cs c) at preset values and minimizing the ethanol production.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6802
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
029643.pdf
  Until 2099-12-31
2.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons