Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6801
Title: Aspergillus niger kullanılarak alfa-amilaz enzimi üretimi üzerinde araştırmalar
Other Titles: Research on the production of alpha-amylase enzyme using Aspergillus niger
Authors: Kılıç, Oğuz
Tatar, Faysal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Aspergillus niger
Alfa Amilaz
Enzim üretimi
Alpha Amylase
Enzyme
Issue Date: 5-May-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tatar, F. (1997). Aspergillus niger kullanılarak alfa-amilaz enzimi üretimi üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı mikrobiyal yolla alfa-amilaz enziminin üretilmesi olarak belirlenmiştir. Almanya'dan sağlanan Aspergillus niger küfüne ait bir susun kullanıldığı çalışmada 30°C sabit sıcaklıkta yüzey fermentasyon kültür yöntemi uygulanmıştır. Buğday ve pirinç kepeği, pirinç kavuzu, % 65 randımanlı buğday unu ile bayat ekmek gibi materyaller kullanılarak farklı ikili karışımlar halinde hazırlanan besiyerlerine % 50-55 ve 65 gibi nem düzeyleri ile 4.5-6.0 ve 7.0 pH değerleri uygulanmıştır. Enzim ekstraksiyonunda saf suyun kullanıldığı çalışmada çöktürme işleminde etil alkol ve aseton olmak üzere farklı iki çözücü denenmiştir. Denemelerden elde edilen sıvı ve toz enzim preparatları aktivite bakımından kimyasal olarak amilaz aktivitesi ve diastatik kuvvet analizleri ile Amylase AG 200 L isimli ticari amilaz preparatı ile karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonunda hazırlanan besiyerleri içerisinde en yüksek enzim aktivitesine kepek-kepek ya da kepek-un karışımı kullanılarak hazırlanan denemelerde ulaşıldığı görülmüştür. Bileşimi % 95 buğday kepeği ve % 5 buğday unundan oluşan, % 65 nem ve 7.0 pH'nın uygulandığı besiyerinin aktivite bakımından tüm denemeler İçinde en yüksek değere ulaşarak amilaz aktivitesi olarak, ticari amilaz preparatından 1.67 kat daha yüksek bir aktivite değeri vermesine karşın aynı denemenin diastatik kuvvet olarak ticari amilazın 1/4'ü düzeyinde kaldığı belirlenmiştir. Tüm denemeler içinde amilaz aktivitesi bakımından en düşük değeri ise bileşimi, % 75 bayat ekmek ve % 25 pirinç kepeğinden oluşan % 50 nem ve 4.5 pH'nın uygulandığı besiyerinin aldığı ve ticari amilaz preparatının 1/73'i düzeyinde kaldığı ve diastatik kuvvet olarak ise 1/95'i düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bileşiminde bayat ekmeğe yer verilen besiyerlerinden üretilen enzimlerin aktivite bakımından genelde düşük olduğu görülmüştür. Bu çalışma ile alfa-amilaz gereksiniminin yurt içi karşılanabileceği de ortaya konulmuş olmaktadır.
Alpha-amylase is an enzyme used in bread production to have a big volume and soft structure. In our country alpha-amylase enzyme is not produced and imported from England. In this research to produce alpha-amylase enzyme from different raw materials by using suitable methods was investigated. The strain of Aspergillus niger used in this work was obtained from Germany. According to the results of the research, the composition and pH of the medium and purification methods were affective on the quantity and activity of alpha- amylase enzyme. The enzyme produced in this work had a diastatic activity as much as Amylase AG 200 L which was sold in the market for bread producers. The highest enzyme activity was obtained by using the mix of brans and the mix of bran and husk as a raw material. According to the results of this work the alpha-amylase consumption of Turkey may be produced in our country.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6801
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067660.pdf
  Until 2099-12-31
3.54 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons