Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6798
Title: Bazı bitki ekstraktlarının fitopatojen funguslara karşı antifungal etkisi
Other Titles: Antifungal efficacy of some plant extract against phytopathogen fungi
Authors: Arslan, Ümit
Yavuz, Burcu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Bitki ekstraktları
Antifungal etki
Miseliyal gelişme
Spor çimlenmesi
Çim tüpü uzunluğu
Mısır unu-kum kültürü
Alternatif kontrol
Plant extracts
Antifungal efficacy
Mycelial growth
Spore germination
Germ tube elongation
Corn meal-sand culture
Alternative control
Issue Date: 24-Sep-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavuz, B. (2010). Bazı bitki ekstraktlarının fitopatojen funguslara karşı antifungal etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, ayçiçeği (Helianthus annuus L.), biber (Capsicum annuum L.), ceviz (Juglans regia L.), domates (Solanum lycopersicum L.) ve yabani hardal (Sinapis arvensis L.)'ın su ve % 96'lık etil alkol ile hazırlanmış yaprak ekstraktlarının antifungal etkileri önemli fitopatojen funguslara (Botrytis cinerea Pers.: Fr., Fusarium culmorum (Wm. G. Sm.) Sacc., Fusarium solani (Mart.) Sacc., Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. ve Rhizoctonia solani Kühn) karşı in vitro koşullarda ve mısır unu-kum kültüründe araştırılmıştır.Bitki ekstraktlarının fitopatojen fungusların miseliyal gelişimi üzerine antifungal etkileri % 10, % 5, % 2.5 ve %1 dozlarında in vitro koşullarda ve mısır unu-kum kültüründe, spor çimlenmesi ve çim tüpü uzunluğu üzerine antifungal etkileri ise % 5, % 2.5, %1 ve % 0.5 dozlarında in vitro koşullarda araştırılmıştır.Ayçiçeği ve yabani hardalın % 10 ve % 5 dozlarındaki etil alkol ekstraktları R. solani ve F. culmorum'un miseliyal gelişimi üzerine yüksek düzeyde antifungal etki göstermiştir. Ayçiçeğinin % 10 dozundaki etil alkol ekstraktının R. solani'nin miseliyal gelişimine karşı en yüksek antifungal etkiyi gösterdiği belirlenmiştir. Ayçiçeği ve yabani hardalın % 5 dozundaki etil alkol ekstraktları F. culmorum'un spor çimlenmesi ve çim tüpü uzunluğunu tamamen engellemiştir. Yapılan tüm denemelerde antifungal etkinin en düşük olarak belirlendiği fungus F. solani' dir. Etil alkol ektraktlarının antifungal etkisi su ekstraktlarından daha yüksek bulunmuştur. Yabani hardalın % 10 dozundaki ekstraktı mısır unu-kum kültüründe F.culmorum, M. phaseolina ve R. solani'nin miseliyal gelişimini tamamen engellemiştir.Anahtar Kelimeler: Bitki ekstraktları, Antifungal etki, Miseliyal gelişme, Spor çimlenmesi, Çim tüpü uzunluğu, Mısır unu-kum kültürü, Alternatif kontrol.
In this study, the antifungal efficacy of leaf extracts of sunflower (Helianthus annuus L.), pepper (Capsicum annuum L.), walnut (Juglans regia L.), tomato (Solanum lycopersicum L.) and wild mustard (Sinapis arvensis L.) against important fungal pythopathogens Botrytis cinerea Pers.: Fr., Fusarium culmorum (Wm. G. Sm.) Sacc., Fusarium solani (Mart.) Sacc., Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. and Rhizoctonia solani Kühn was investigated for in vitro and corn meal-sand culture. The extracts were prepared in 96 % ethanol and water.The antifungal efficacy of plant extracts on mycelial growth of pythopathogenic fungi was tested at 10 %, 5 %, 2.5 % and 1 % under in vitro conditions and corn meal-sand culture, while that of antifungal efficacy on spore germination and germ tube elongation at 5 %, 2.5 %, 1 % and 0.5 % was tested under in vitro conditions.Ethanol extracts of sunflower and wild mustard at 10 % and 5 % showed high antifungal effect on mycelial growth of R. solani ve F. culmorum. Ethanol extracts of sunflower at 10 % showed the highest antifungal efficacy on mycelial growth of R. solani. Ethanol extracts of sunflower and wild mustard at 5 % completely inhibited the spore germination and germ tube elongation of F. culmorum. F. solani was the most resistant fungi in all tests. The antifungal efficacy of ethanol extracts was higher than aqueous extracts. Extract of wild mustard at 10 % completely inhibited the mycelial growth of F.culmorum, M. phaseolina and R. solani in corn meal-sand culture.Key Words: Plant extracts, Antifungal efficacy, Mycelial growth, Spore germination, Germ tube elongation, Corn meal-sand culture, Alternative control.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6798
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340079.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons