Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6791
Title: Ulusal ve uluslararası düzenlemeler bağlamında iç kontrol sisteminin etkinliğinin ölçülmesi- Borsa İstanbul şirketlerinde uygulama
Other Titles: In the context of national and international regulations measurement efficiency of internal control system- application in Istanbul Stock Exchange Company
Authors: Arsoy, Aylin Poroy
Özdemir, Esra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe-Finansman Bilim Dalı.
Keywords: İç kontrol
COSO
İç kontrol sistemi
Internal control
Internal control system
Issue Date: 12-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, E. (2016). Ulusal ve uluslararası düzenlemeler bağlamında iç kontrol sisteminin etkinliğinin ölçülmesi- Borsa İstanbul şirketlerinde uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Küreselleşen dünyada işletmeler hızlı bir değişim sürecinden geçmektedirler. İşletmelerin faaliyet hacimlerinin genişlemesi ve karmaşıklaşması küreselleşmenin beraberinde getirdiği rekabetçi ortamla birleşince etkin bir iç kontrol sistemine olan ihtiyaçta arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı BİST 100 ulusal endekste işlem gören işletmelerin iç kontrol birimlerinde çalışan yöneticilerin, bu sisteme yönelik mevcut uygulamalarını değerlendirmek suretiyle iç kontrol sistemlerinin etkinliğini araştırmaktır. Çalışmamızda BİST- 100 Ulusal endekste işlem gören işletmelerin iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ölçmek maksadıyla COSO değerlendirme modelinin bileşenlerini temel alan bir anket çalışması ve sonucunda elde edilen çıktılar değerlendirip bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.
Businesses are going through a rapid process in globalizing world. Businesses of operating volume expansion and complexity combine with competitive environment which is bring about by globalization has increased need for an effective internal control system. The objective of this study is investigate the effectiveness of the internal control system through evaluating current executions of managers who works in audit department of companies trading in the national 100 index on Istanbul stock exchange. In our study, businesses that is traded in the national 100 index on Istanbul stock exchange make a survey that is based on components of COSO evaluation model, so as to measure effectiveness of the internal control system. And later, we evaluate outputs obtained by us and tried to reach a conclusion.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6791
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427418.pdf2.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons