Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6788
Title: Çözelti ortamlarında elektroanalitik ölçümlerin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of electroanalytical measurements in solution environments
Authors: Cebe, Mustafa
Dönmez, Derya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Elektroanalitik
Reaksiyon hızı
Çözeltiler
Electroanalytical
Reaction rate
Solutions
Issue Date: 13-Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dönmez, D. (1993). Çözelti ortamlarında elektroanalitik ölçümlerin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamızın ilk kesiminde SN2 reaksiyonlarının değişik sıcaklıklarda hız sabitleri belirlenmiş ve hız sabitlerinin sıcaklıkla değişimi irdelenerek bazı fizikokimyasal parametreler saptanmıştır. Çalışmanın diğer kesiminde değişik çözgenler kullanılarak (metanol, etanol, propanol, izopropanol, 1, 4- dioksan) reaksiyon hız sabitleri saptanmış ve çözgenlerin dielektrik sabiti ile değişimi irdelenmiştir. Ayrıca çalışmamızda reaksiyon hızı üzerine iyon etkisini irdelemek amacıyla çözgenlerin belirli karışım oranlarında oluşturulan çözelti ortamlarına belirli konsantrasyonlarda katyon ve anyon tuzlar ilave edilerek söz konusu reaksiyonların hız sabitleri değişimi belirlenmiştir.
In this study, the kinetics have been investigated for SN2 reactions in aqueous solutions and in various water solvent mixtures. The experimental measurements have been determined by using ion selective electrode. Second order reactions are observed in a variety of temperature. The rate constants activation energies and entropies of activation are reported for the different reactions. In addition, the salt effects on the rate constants were then dissected into ion contributions by using the different salt solutions with various ionic forces.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6788
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
029549.pdf
  Until 2099-12-31
3.02 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons