Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6784
Title: Migrenli hastalarda trombosit agregasyonunun Born'un optik dansite metodu ile ölçülmesi
Other Titles: Measurement of platelet aggregation in migraine patients by Born's optical density method
Authors: Uçkunkaya, Çiğdem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Migren hastalıkları
Migraine disorders
Trombosit agregasyonu
Platelet aggregation
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uçkunkaya, Ç. (1990). Migrenli hastalarda trombosit agregasyonunun Born'un optik dansite metodu ile ölçülmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Migren patogenezinde trombositlerin rolünü saptayabilmek amacıyla migrenli hastalarda trombosit agregasyonu, ağrısız dönemde kontrol grubuyla karşılaştırmalı olarak incelendi. Çalışmaya Nöroloji Ana Bilim Dalı Başağrısı polikliniğine başvurarak migren tanısı alan 26 hasta ile, yaş ve cinsleri hasta grubuna uyumlu 19 kontrol vak'ası alındı. Trombosit agregasyonu, Born'un optik dansite metodu ile, in vitro agregasyonu sağlayıcı ajan olarak ADP 1 mg/ml, 0.5 mg/ml, 0.25 mg/ml konsantrasyonlarında kullanılarak incelendi. Migrenli hasta trombositlerinin düşük konsantrasyondaki ADP ye daha fazla cevap verdikleri ve aynı konsantrasyondaki ADP ile elde edilen agregasyon eğrilerinin maksimal amplitüdlerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu gözlendi. Böylece migrenli hastalarda trombosit agregasyonunda artış olduğu gösterildi. Ayrıca trombosit agregasyon artışının migrenin tipi ve klinik belirtilerinin ağırlığı ile ilişkili olmadığı saptandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6784
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012754.pdf
  Until 2099-12-31
1.72 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons