Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6782
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇopur, Ömer Utku-
dc.contributor.authorErsöz, Nurcan-
dc.date.accessioned2020-01-23T08:05:55Z-
dc.date.available2020-01-23T08:05:55Z-
dc.date.issued1997-11-20-
dc.identifier.citationErsöz, N. (1997). Kivi suyu üretiminin optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6782-
dc.description.abstractBu çalışmada materyal olarak Hayward çeşidi kiviler kullanılmıştır. Bu amaçla küçük ve pazar değeri olmayan kivi meyveleri değerlendirilerek, mevcut meyve sularının çeşitlendirilmesi planlanmıştır. Kivi suları, farklı oranlarda portakal ve elma konsantreleri, şeker, sitrik asit ve su katkılarıyla son ürün briksi 15 ve asitliği 0,60g/100g olacak şekilde ayarlanmıştır. Daha sonra cam şişelere doldurulan kivi suları 98°C'ta 18 dakika pastörize edilmiştir. Ürünlerin 9 ay depolama sonrası yapılan fiziksel kimyasal ve duyusal analizleri sonucunda askorbik asit ve klorofil miktarlarında azalma, hidroksimetilfurfural miktarlarında ise artış gözlenmiştir. Analizler sonucunda kurumadde ve asit miktarında bir değişme olmadığı saptanmıştır. Yapılan duyusal değerlendirme verilerine göre ise; %15 kivi pulpu + %10 elma suyu; %20 kivi pulpu + %5 portakal suyu; %20 kivi pulpu + %10 elma suyu ve %25 kivi pulpu + %10 portakal suyu içeren denemeler en yüksek puanı almıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study Hayward variety of kiwi was used as a material. With this aim kiwi fruits that are small and can not be marketable kiwi fruits will gain value and present fruit juices variety will increase. Final product was calibrated as 15° brix and 0,60g/100g total acidity by adding of orange and apple concentrates, sugar citric acid and water in different rates. After kiwi juices were filled in glass bottles were pasteurised at 98°C in 18 minutes. At the end of 9 months storage, physical, chemical and organoleptic analyses were made an-d decrease of ascorbic acid and clorophyl levels, increase of hydroximetilfurfural levels was examined in this results. In addition dry matter and acid levels were not changed. According to the organoleptic analysis results, including of 15% kiwi pulp + 10% apple juice; 20% kiwi pulp + 5% orange juice; 20% kiwi pulp + 10% apple juice and 25% kiwi pulp + 10% orange juice products got the highest point.en_US
dc.description.sponsorshipOkta Ltd. Şti.tr_TR
dc.format.extentV, 37 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKivitr_TR
dc.subjectKivi suyutr_TR
dc.subjectKiwien_US
dc.subjectKiwi juiceen_US
dc.titleKivi suyu üretiminin optimizasyonutr_TR
dc.title.alternativeOptimization of kivi juice productionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067661.pdf
  Until 2099-12-31
1.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons