Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6782
Title: Kivi suyu üretiminin optimizasyonu
Other Titles: Optimization of kivi juice production
Authors: Çopur, Ömer Utku
Ersöz, Nurcan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kivi
Kivi suyu
Kiwi
Kiwi juice
Issue Date: 20-Nov-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersöz, N. (1997). Kivi suyu üretiminin optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada materyal olarak Hayward çeşidi kiviler kullanılmıştır. Bu amaçla küçük ve pazar değeri olmayan kivi meyveleri değerlendirilerek, mevcut meyve sularının çeşitlendirilmesi planlanmıştır. Kivi suları, farklı oranlarda portakal ve elma konsantreleri, şeker, sitrik asit ve su katkılarıyla son ürün briksi 15 ve asitliği 0,60g/100g olacak şekilde ayarlanmıştır. Daha sonra cam şişelere doldurulan kivi suları 98°C'ta 18 dakika pastörize edilmiştir. Ürünlerin 9 ay depolama sonrası yapılan fiziksel kimyasal ve duyusal analizleri sonucunda askorbik asit ve klorofil miktarlarında azalma, hidroksimetilfurfural miktarlarında ise artış gözlenmiştir. Analizler sonucunda kurumadde ve asit miktarında bir değişme olmadığı saptanmıştır. Yapılan duyusal değerlendirme verilerine göre ise; %15 kivi pulpu + %10 elma suyu; %20 kivi pulpu + %5 portakal suyu; %20 kivi pulpu + %10 elma suyu ve %25 kivi pulpu + %10 portakal suyu içeren denemeler en yüksek puanı almıştır.
In this study Hayward variety of kiwi was used as a material. With this aim kiwi fruits that are small and can not be marketable kiwi fruits will gain value and present fruit juices variety will increase. Final product was calibrated as 15° brix and 0,60g/100g total acidity by adding of orange and apple concentrates, sugar citric acid and water in different rates. After kiwi juices were filled in glass bottles were pasteurised at 98°C in 18 minutes. At the end of 9 months storage, physical, chemical and organoleptic analyses were made an-d decrease of ascorbic acid and clorophyl levels, increase of hydroximetilfurfural levels was examined in this results. In addition dry matter and acid levels were not changed. According to the organoleptic analysis results, including of 15% kiwi pulp + 10% apple juice; 20% kiwi pulp + 5% orange juice; 20% kiwi pulp + 10% apple juice and 25% kiwi pulp + 10% orange juice products got the highest point.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6782
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067661.pdf
  Until 2099-12-31
1.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons