Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6781
Title: Helicobacter pylorinin hipergastrinemi ve duodenum ülseri oluşumuna etkisi
Other Titles: Effect of helicobacter pylorin on hypergastrinemia and duodenal ulcer formation
Authors: Nak, Selim
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Helicobacter pylorin
Duodenal ülser
Duodenal ulcer
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nak, S. (1990). Helicobacter pylorinin hipergastrinemi ve duodenum ülseri oluşumuna etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Helicobacter pylori'nin duodenum ülseri etyolojisin de önemli bir yeri olduğuna dair güçlü epidemiyolojik bulgu lar mevcuttur. Ancak bakterinin hangi mekanizma ile duodenal ülsere yol açtığı belirsizdir. H.pylorinin duodenum ülserindeki rolü ile duodenal ülser vakalarında gözlenen uygunsuz gastrin salınımı ve gast rik asit salgısı artışı arasında uyumsuzluk varmış gibi gözü kebilir, Gastrik antrumdaki H.pylori`nin gastrin sekresyonunu ve dolayısı. ile asit salgısını arttırdığına dair bir bütünleş tirici hipotezi sınamak amacı ile böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Çalışmamıza aldığımız hastalarda duodenum ülseri dı şında hiçbir tıbbi sorun yokdu. Bu vakalarda duodenal ülser gastroskopik olarak gözlendi. Alman antral biyopsi örnekle rinde antral gastritis mevcuttu. Yapılan direkt yayma prepe ratların gram boyamasında tipik spiral bakteri görüldü. Tüm bu ön şartlara sahip vakaların bazal ve postprandial serum gastrin düzeyleri saptandı. Ardından bakterinin eradikasyonu amacı ile 8 hafta tripotasyum disitratobizmutat (DeNol), 2 hafta metranidazol ve amoksisilin tarzındaki üçlü kombine te davi uygulandı. Bu tedaviyi sonlandırarak kontrole gelen 17 vakanın 10» unda (% 59) bakterinin eradikasyonu sağlandı.-46- Çalışma sonunda yeniden gastroduodenoskopi yapılarak antral biyopsi örnekleri alındı. Duodenal ülserin kaybolduğu, gast ritis' in iyileşdiği ve bakterinin eradike edildiği vakala rın yeniden bazal ve yemek uyarımlı gastrin salınımları ta yin edildi. H.pylori`nin eradike edildiği vakaların tedavi önce si ve tedavi sonrası gastrin düzeyleri karşılaştırıldı. Bak terinin eradike edildiği vakalarda açlık gastrini hariç post prandial gastrin düzeylerinde anlamlı düzeyde azalma saptandı. Çalışmamızın sonucunda H. pylori nin şuanda bilinmeyen bir yolla kan gastrin düzeylerini yükselterek duodenal ülser `e yolaçmış olabileceği hipotezini destekleyen bulgular elde edildi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6781
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012758.pdf
  Until 2099-12-31
1.84 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons