Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6777
Title: Sıçanlarda oluşturulmuş fekal peritonitlerin tedavisinde peritoneal lavajın etkisi
Other Titles: The effect of peritoneal lavage in the treatment of fecal peritonitis formed in rats
Authors: Sayar, Ruhi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Periton lavajı
Peritoneal lavage
Peritonit
Peritonitis
Sıçanlar
Rats
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sayar, R. (1990). Sıçanlarda oluşturulmuş fekal peritonitlerin tedavisinde peritoneal lavajın etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Merkezinde toplam 55 adet Swiss-Albino tipi sıçanlar üzerinde çalışıldı. Kontrol grubuna 8, serum fizyolojik lavaj grubuna 12, antiseptikli lavaj grubuna 13 ve antibiyotikli lavaj grubuna 13 sıçan dahil edildi. Preoperatif hazırlığı takiben bütün grup lardaki sıçanlarda fekal peritonit geliştirildi. Lavaj grubundakiler postope ratif 24 saat içinde serum fizyolojik li, antiseptikli (Betadine), antibiyotik li (Seftriakson-0rnidazol) lavaja tabi tutuldular. Sıçanların surveyleri sap tandı. Tedavide antibiyotikli lavajın en iyi yöntem olduğu görüldü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6777
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012755.pdf
  Until 2099-12-31
1.17 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons