Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6776
Title: Bilgisayar destekli tolerans analizi
Other Titles: Computer aided tolerance analysis
Authors: Öztürk, Ferruh
Çavdar, Kadir
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bilgisayar destekli analiz
Tolerans
Computer aided analysis
Tolerance
Issue Date: 13-Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çavdar, K. (1993). Bilgisayar destekli tolerans analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, imalat endüstrisindeki proses planlama kavramının yapıtaşlarmdan olan operasyon toleranslarının analiz süreci üzerinde durulmuştur. İlk olarak, uzun yıllardır kullanılan klasik tolerans kartı tekniği incelenmiş ve bir örnek üzerinde metot tanıtılmıştır. Çalışmanın amacı; klasik tolerans kartı tekniğine. sadık kalarak işlemlerin bilgisayarda yapılmasına olanak sağlamak olduğundan, sonraki bölümde dünya literatüründe bu konuda yer almış çeşitli teoriler, eksiklikleri vurgulanarak sunulmuştur. Üçüncü bölümde, hazırlanmış olan bilgisayar programında kullanılan teoriler bir örnek üzerinden anlatılmış ve TOL-AP bilgisayar yardımıyla tolerans analizi programının yapısı çeşitli akış diyagramlarıyla verilmiştir. Son bölümde, yapılan çalışma ve sonuçlan tartışılmış gelecekte süreçten beklenen gelişmeler vurgulanmıştır.
In this study, it is studied that analysis of operational tolerances that is a constituent element of process planning concept in manufacturing industry. Firstly, Tolerance Chart Technique that is used for years is examined and this method is introduced by means an example. Since the aim of the study is to enable the use of Computer in the process, in the next chapter, a lot of theories in the literatüre are introduced by expressing their disadvantages. In the third chapter, the theories that are used in the prepared Computer program are explained on a sample problem, and the structure of Computer aided tolerance analysis program T O L-A P is also explained by using various flow charts. In the last chapter, discussion and conclusion of the study are done and future works are introduced.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6776
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
029199.pdf
  Until 2099-12-31
2.69 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons