Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6766
Başlık: Güvenlik hizmetlerinin ekonomik analizi ve finansmanı
Diğer Başlıklar: Economic analysis and finance of security services
Yazarlar: Şenyüz, Doğan
Çalışkan, Alparslan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Finansman
Financing
Güvenlik hizmetleri
Security services
Güvenlik sistemleri
Security systems
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çalışkan, A. (1996). Güvenlik hizmetlerinin ekonomik analizi ve finansmanı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6766
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
054132.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.07 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons