Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6759
Title: Madde bağımlısı çocuk resimleri ile ilköğretim ikinci kademe çocuk resimlerinin karşılaştırılması
Other Titles: A Comparison of the pictures by the substance addicted children and primary school second level students
Authors: Ercan, Merih
Erkul, M. Ergüven
Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Madde bağımlılığı
Resimler
Çocuk resimleri
Çocuklar
İlköğretim öğrencileri
Drug addiction
Pictures
Children's paintings
Children
Primary education students
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erkul, M. E. (2003). Madde bağımlısı çocuk resimleri ile ilköğretim ikinci kademe çocuk resimlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Baş döndürücü bir hızla gelişen ve ilerleyen iletişim ve teknoloji çağı, beraberinde birçok problemi de birlikte getirmekte bu da toplumları rahatsız etmektedir. Toplumları en çok rahatsız eden problemlerin başında insan neslinin devamını sağlayacak olan çocukların, ruh sağlığının tehdit altında olması gelmektedir. Günümüzde sıkça duyulmakta olan "sokak çocukları" ya da "madde bağımlısı çocuk" kavranılan çığ gibi büyüyerek tehlikeli boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Henüz bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişimini tamamlayamamış çocuklar bir şekilde kendi iç dünyalarını anlatmanın ya da rahatlamanın bir yolunu bulmakta, belki de ebeveynin dikkatini çekmeye çalışmaktadır. Çocukların kendilerini nahif bir şekilde ifade edebildikleri en rahat yollardan biri, belki de teki "resim"dir. Bu çalışmada, madde kullanan çocukların yaptığı resimlerden yola çıkılarak, onları bu hallere getiren psikolojik etkilerin başladığı ya da temellendiği çağı bulmaya çalışıp, çizgisel gelişiminin hangi aşamada tıkandığının tespitine farklı bir yaklaşım getirme amaç edinilmiştir. Bu amaçla madde bağımlısı çocukların tedavi edildiği ÇETEM - Ankara (Çocuk Eğitim Tedavi Merkezi ) 'da tedavi görmüş çocukların resimleri ile bu çocukların yaş grubundaki, Bursa ili merkezinden rasgele seçilen ilköğretim ikinci kademe okul öğrencilerinin resimleri incelenmiştir. Madde bağımlısı çocuk resimleri ile ilköğretim ikinci kademe çocuk resimleri renk, çizgi, teknik, konu ve kullanılan malzeme bakımından detaylı analiz edilerek karşılaştırılmıştır. Konu madde bağımlılığı ve çocuğun çizgisel gelişimi gibi teorik bilgilerle de desteklenmiştir. Sonuç olarak; çocukların resimlerini analiz ederek, iç dünyaları hakkında çok önemli bilgiler elde edilebileceği görülmüştür.
The very fast and surprisingly developing technology and communication age brings with itself a lot of problems which disturbs the population. The most disturbing problem for the population is that the psychological health of the children, who will provide the continuation of the human race is under threat. The very hard concept "street children" or "substance dependent child" is growing day by day to a very dangerous degree. The child, who has not completed his psychological, mental and physical development someone finds a way to relax and express his feeling, and take the attention of the parents. The most comfortable and emaciated way to express himself is drawing. In this study, it is aimed to find out the problems of children by the help of drawing who are in the Education Programme of National Education Ministry of Turkish Republic. In this study, starting with the paintings drawn by the children who are substance dependant, we aim at finding out at which point their development stops by trying to find the period when the psychological effect starts and makes them substance dependant. For this, the drawings of the children who are under treatment at the Child Education and Treatment Centre in Ankara and used to be substance dependents, and drawings of children who are primary level students in Bursa are investigated. The drawings of the substance dependent children and primary level students are analysed according to colour, line, technique and subject applyingly. The subject is supported by theorical items about the substance dependence and development of child. In the conclusion is, it is seen that by analysing the drawings of the children we can learn a lot about their inner world.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6759
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127975.pdf
  Until 2099-12-31
26.87 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons