Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6754
Title: Gözenekli ortamlarda bileşik ısı ve kütle transferinin sayısal analizi
Other Titles: Numerical analysis of composite heat and mass transfer in porous media
Authors: Yiğit, Abdulvahap
Gül, S. Hakan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dallı.
Keywords: Gözenekli ortam
Isı geçişi
Kütle aktarımı
Sayısal analiz yöntemi
Porous medium
Heat transfer
Mass transfer
Numerical analysis method
Issue Date: 15-Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gül, S. H. (1993). Gözenekli ortamlarda bileşik ısı ve kütle transferinin sayısal analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada mühendislik uygulamalarında birçok yerde karşımıza çıkan gözenekli ortamlardan birleşik ısı ve kütle transferi incelenmiştir. Bu uygulamalardan en önemlileri kağıt, kumaş ve tahta kurutulmasıdır. Bu gibi ortamlardan nemin çıkarılması (kurutma) son derece karmaşık bir analitik problem olarak görülmektedir. Gözenekli ortamın yapısı bu olayda büyük rol oynamakla beraber olay sadece bir kütle transferi olarak değil, ısı ve kütle transferinin bir arada olduğu durum olarak alınır. Ayrıca bu çalışmada gözenekli ortam olarak ele alınan bir halının kurutulması olayının teorik modellemesi yapılmıştır. Doymamış gözenekli bir madde ile fiziksel özelliklerini bildiğimiz bir ortam arasındaki birleşik ısı ve kütle transferini karakterize eden enerji ve kütle transfer denklemleri yazılarak sınır şart ve bağıntıları tesbit edilmiştir. Bu denklemlerin sayısal çözülebilmesi için sonlu farklar metodu uygulanarak bir bilgisayar programı yapılmış ve çözüm için bilgisayar kullanılmıştır.
In this study generally fundamental numbers that is widely used in the analysis of heat and mass transfer in the capillary porous materials are investigeted by giving various informations about the construction and basic features of porous materials. Also, Luikov equations that are set up for heat and mass transfer in the porous medium and their solutions methods are examined. In addition equations for heat and mass transfer are solved by using finite difference method and numerical results are obtained by means of a computer program.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6754
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
029092.pdf
  Until 2099-12-31
6.02 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons