Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6751
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVural, Tuba-
dc.date.accessioned2020-01-23T06:59:33Z-
dc.date.available2020-01-23T06:59:33Z-
dc.date.issued1991-02-
dc.identifier.citationVural, T. (1991). Çeşitli kırpıntı ve artık yün liflerinin keçeleştirme yolu ile değerlendirilmesi ve elde edilen keçe mamüllerin bazı teknolojik özellikleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6751-
dc.description.abstractBu çalışmada, özellikle yün halı üretimi sırasında ortaya çıkan, kırpıntı yünlerin değerlendirilmesi üzerinde durulmuş ve bu amaçla kırpıntı yünlerin içine değişik oranlarda katıldığı 6 tip keçe üretilmiş ve daha sonra da üretilen bu keçelerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Birinci bölümde yün halı üretim miktarı, ortaya çıkan kırpıntı miktarı ve teknik yün keçe üretimi hakkında genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde konu ile ilgili literatür incelenmiş ve buradaki bilgiler aktarılmıştır. Üçüncü bölümde deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere üretilen keçeler, deney yöntemleri ve deneylerde kullanılan cihazlar hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde üretilen keçeler üzerinde yapılan deneyler sonucu elde edilen bulgular sunulmuştur. Son bölümde ise, deney sonucunda elde edilen bulgular hem kendi içerisinde hem de eldeki literatürlerle ilişki kurularak tartışılmış ve bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, the usage of waste wool arising from the production of wool carpet have been studied. In this study 6 types of felt with different percentage of waste wool have been produced and then tested in respect of their several physical and chemical characteristics. In the first part, general information about the wool carpet production, the amount of waste wool and the technical wool felt have been given. The literature survey of these subjects has been done and given as a brief in the second part. In the third part the specimen of wool felts, the test methods and the apparatus used in experiments have been given. In the fourth part, the results of experiments of the specimen wool felts have been presented. Finally, the experimental results have been compared between the specimen of wool felts and discussed within the literature.en_US
dc.format.extentIV, 146 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKeçelertr_TR
dc.subjectFeltsen_US
dc.subjectKırpıntıtr_TR
dc.subjectClippingen_US
dc.subjectYün lifleritr_TR
dc.subjectWool fibersen_US
dc.titleÇeşitli kırpıntı ve artık yün liflerinin keçeleştirme yolu ile değerlendirilmesi ve elde edilen keçe mamüllerin bazı teknolojik özellikleri üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeA research on the evaluation of various fibers and residual wool fibers by felting and some technological properties of the felt products obtaineden_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012219.pdf8.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons