Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6750
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYavuz, Mahmut-
dc.date.accessioned2020-01-23T06:56:11Z-
dc.date.available2020-01-23T06:56:11Z-
dc.date.issued1990-
dc.identifier.citationYavuz, M. (1990). Angiotensin konverting enzim inhibitörü enalaprilin proteinüri ve diğer böbrek fonksiyonlarına etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6750-
dc.description.abstractBu çalışma Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi îç Has talıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji seksiyonunda 24.4.1989- 25.5.1990 tarihleri arasında Nefrotik Sendrom tanısıyla yatı rılan 17 hastada yapılmıştır. Olgularda ACE inhibitörü olan Enalaprilin iki doz ha linde toplam 10 mg. oral kullanımının proteinüri ve diğer böbrek fonksiyonları üzerine olan etkileri araştırıldı. Bu amaçla hergün arteriyel kan basıncı, diürez, ağırlık, nabız dakika sayısı ve Esbach ölçümleri yapıldı. 1., 3., 6., 7. gün lerde 2 saatlik kreatinin klerensi, 1. ve 7. günlerde ise serum üre, kreatinin, total protein, albumin, yatar pozisyonda plaz ma renin aktivitesi ve aldosterön ölçümleri için kan alındı. Aynı günlerde 24 saatlik idrarda protein elektroforezi çalı şıldı. Sonuç olarak, Enalaprilin 10 mg. oral kullanımının pro tein ekskresyonunda anlamlı azalmaya neden olduğu, renal ami- loidozis grubunda ise etkili olmadığı, sistolik ve diyastolik arter basınçlarında anlamlı düşüşlere yol açtığı, diğer böbrek fonksiyonlarını etkilemediği ve tedavi sürecinde ilacın iyi tolere edilebildiği kanısına varılmıştır.tr_TR
dc.format.extent102 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEnalapriltr_TR
dc.subjectProteinüritr_TR
dc.subjectProteinuriaen_US
dc.titleAngiotensin konverting enzim inhibitörü enalaprilin proteinüri ve diğer böbrek fonksiyonlarına etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of angiotensin converting enzyme inhibitor enalapril on proteinuria and other kidney functionsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012757.pdf
  Until 2099-12-31
3.48 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons