Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6750
Title: Angiotensin konverting enzim inhibitörü enalaprilin proteinüri ve diğer böbrek fonksiyonlarına etkisi
Other Titles: The effect of angiotensin converting enzyme inhibitor enalapril on proteinuria and other kidney functions
Authors: Yavuz, Mahmut
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Enalapril
Proteinüri
Proteinuria
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavuz, M. (1990). Angiotensin konverting enzim inhibitörü enalaprilin proteinüri ve diğer böbrek fonksiyonlarına etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi îç Has talıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji seksiyonunda 24.4.1989- 25.5.1990 tarihleri arasında Nefrotik Sendrom tanısıyla yatı rılan 17 hastada yapılmıştır. Olgularda ACE inhibitörü olan Enalaprilin iki doz ha linde toplam 10 mg. oral kullanımının proteinüri ve diğer böbrek fonksiyonları üzerine olan etkileri araştırıldı. Bu amaçla hergün arteriyel kan basıncı, diürez, ağırlık, nabız dakika sayısı ve Esbach ölçümleri yapıldı. 1., 3., 6., 7. gün lerde 2 saatlik kreatinin klerensi, 1. ve 7. günlerde ise serum üre, kreatinin, total protein, albumin, yatar pozisyonda plaz ma renin aktivitesi ve aldosterön ölçümleri için kan alındı. Aynı günlerde 24 saatlik idrarda protein elektroforezi çalı şıldı. Sonuç olarak, Enalaprilin 10 mg. oral kullanımının pro tein ekskresyonunda anlamlı azalmaya neden olduğu, renal ami- loidozis grubunda ise etkili olmadığı, sistolik ve diyastolik arter basınçlarında anlamlı düşüşlere yol açtığı, diğer böbrek fonksiyonlarını etkilemediği ve tedavi sürecinde ilacın iyi tolere edilebildiği kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6750
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012757.pdf
  Until 2099-12-31
3.48 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons