Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6748
Title: Sulama yönetiminde izleme ve değerlendirmenin etkinliği üzerinde bir araştırma
Other Titles: A research on the effectiveness of monitoring and evaluation in irrigation management
Authors: Korukçu, Abdurrahim
Değirmenci, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Sulama yönetimi
İzleme ve değerlendirme
Su kullanım etkinliği
Tarımsal etkinlik
Çevresel sorunlar ve sosyo ekonomik durum
Irrigation management
Monitoring and evaluation
Water use efficiency
Agricultural efficiency
Environmental problems and socio economic condition
Issue Date: 13-Jun-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Değirmenci, H. (1997). Sulama yönetiminde izleme ve değerlendirmenin etkinliği üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada; sulama projelerinde bir yönetim aracı olarak izleme ve değerlendirme kavramı ve yöntemi, yönetim içerisindeki yeri ve önemi ile ülkemiz koşullarında bir sulama projesinin işletme aşamasında izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik göstergeler, konu ile ilgili kaynaklar kapsamında ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bir sulama projesine ilişkin izleme ve değerlendirme göstergeleri; doğal kaynaklar, su kullanım etkinliği, tarımsal faaliyetler, çevresel sorunlar ve sosyo-ekonomik faaliyetler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu göstergeler, DSİ-Mustafakemalpaşa sulaması düzeyinde yürütülen izleme ve değerlendirme göstergeleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında; su temini, sulama randımanı, optimum bitki deseni, su dağıtım performansı, bakım ve onarım çalışmaları, sulama oranı, tarımsal girdi kullanımı, alet-makina durumu, toprak ve su kaynağının kirlilik durumu, taban suyu durumu, projenin ekonomik analizi ve sosyal durum incelenmiştir. DSİ-Mustafakemalpaşa sulaması düzeyinde yürütülen izleme ve değerlendirme göstergelerinin yetersiz olduğu ve yönetim yapısında etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin bulunmadığı belirlenmiş ve bu sonuçlara göre önerilerde bulunulmuştur.
In this study, it is aimed at to bring out the monitoring and evaluation concept and method in irrigation projects as a management tool, importance and position of monitoring and evaluation in management step and indicators related to monitoring and evaluation of an irrigation projects in operational level. Monitoring and evaluation indicators of an irrigation project were considered in the framework of natural resources, water-use efficiency, agricultural activities, environmental problems and socio-economic activities. These indicators were compared with the monitoring and evaluation indicators of DSI-Mustafakemalpaşa Irrigation Project. Water supply, irrigation efficiency, optimal crop pattern, water delivery performance, maintenance activities, irrigation ratio, agricultural inputs, agricultural machinery use, soil and water pollution, groundwater levels, economical analysis of project, and social condition were examined in the context of this study. As a result, it was determined that the monitoring and evalation indicators of DSI-Mustafakemalpaşa Irrigation Scheme is not sufficient and there is not efficient monitoring and evaluation system in its management framework. According to this research results, some suggestions were made
URI: http://hdl.handle.net/11452/6748
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067652.pdf6.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons