Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6746
Title: Bıldırcın (Coturnix coturnix) yumurtasının fiziksel ve kimyasal özellikleri
Other Titles: Physical and chemical characteristics of the quail eggs
Authors: Yücel, Ahmet
Yalın, Ayşen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bıldırcın yumurtası
Quail egg
Issue Date: 31-Oct-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalın, A. (1997). Bıldırcın (Coturnix coturnix) yumurtasının fiziksel ve kimyasal özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yumurtanın besleyici değerinin yüksekliği, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılması ve gıda sanayiindeki katkısı açısından hayvansal gıda maddeleri içerisinde büyük önemi vardır. Bu araştırma, beslenmemizde yeni yer edinen bıldırcın yumurtasının fiziksel özelliklerini ve kimyasal bileşimini saptamak amacıyla yapılmıştır. Haftalık periyotlar halinde alman toplam 40 adet bıldırcın yumurtası örneklerinde ağırlık, en, boy, biçim, ak-san oranı, kabuk oranı, koku, kabuk görünümü ve pH değişimi belirlenmiş, nem, protein, yağ, kül ve kurumadde miktarları saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda örneklerin ortalama ağırlığının 11. Og, eninin 24.4mm, boyunun 31.8mm, biçim indeksinin %76.42, ak ve sarı oranının %51.05 ve %34.97, kabuk oranının %13.9 olduğu, kokularının kendine has, kabuk görünümlerinin genellikle krem zeminde küçük ya da büyük siyah ya da kahverengi benekli, pH'larının ise en düşük 7.0 ve bir saat içinde en yüksek 8.0 olduğu saptanmıştır. Ayrıca bıldırcın yumurtası örneklerinin ortalama nem miktarı %72.16, protein içeriği %13.09, yağ oranı %11.79, kül içeriği %1.45 ve kurumadde miktarı %27.84 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda bıldırcın yumurtasının besleyici değeri açısından en fazla tüketilen tavuk yumurtasına alternatif oluşturduğu belirlenmiştir. Diğer yandan bu çalışma ile bıldırcın yumurtasının üretici ve tüketiciye daha iyi tanıtılması amaçlanmıştır.
Egg has great importance among animal foodstuffs because of its high nutritious, usage in treatment of some diseases and its support on food industry. The aim of this research is to fix the physical characteristics and chemical composition of the quail egg which is newly had a place in our nourishment. The weight, width, length, shape, albumin to yolk proportion, shell proportion, smell, shell appearance and pH change of the quail egg samples taken in weekly periods are determined, and moisture, protein, fat, ash and dry substance contents are fixed. At the end of the analysis done it is fixed that the average weight of the samples is 11. Og, width is 24.4mm, length is 31.8mm, shape index is 76.42%, albumin to yolk proportion is 51.05%, and is 34.97%, shell proportion is 13.9%, their smell is peculiar, shell appearance is generally small or big, black and brown spotted on a cream - coloured base and their pH is minimum 7.0 and maximum 8.0 in one hour. Besides, it is deter mined that that the average moisture content of the quail egg samples is 72.16%, protein content is 13.09%, fat content is 11.79%, ash content is 1.45% and dry substance content is 27.84%. At the end of the data obtained it is determined that the quail egg is an alternative of the hen egg which is mastly concumed, because of its high nutritious. Moreover with this study it is aimed the introduce the quail egg better to the breeder and the consumer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6746
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067647.pdf
  Until 2099-12-31
2.25 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons