Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6737
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKasap, Gülay Coşkun-
dc.contributor.authorÜnlü, Zeynep-
dc.date.accessioned2020-01-23T06:31:02Z-
dc.date.available2020-01-23T06:31:02Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationÜnlü, Z. (2003). Tam zamanında üretim ortamında iç ve dış müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6737-
dc.description.abstractGünümüzün artan rekabet koşullarında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, üretim kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak dış müşteri memnuniyetini sağlamalarına bağlıdır. Verimliliğin artırılması ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, Tam Zamanında Üretim Sistemi ( JIT ) ile mümkündür. Bu sistem, işletmelere verimliliği artırmak, maliyetleri minimize etmek, tüketicinin isteğine göre üretimde kaliteyi geliştirme ve maliyetleri düşürme, zamanında teslimat avantajlarını sağlamaktadır. Bununla birlikte, dış müşteri memnuniyetinin sağlanması için, iç müşteri memnuniyetinin sağlanması gerekmektedir. İç müşteri memnuniyetinin sağlanması için, " Toplam Kalite Yönetimi", " Tam Zamanında Üretim ", " Sürekli Gelişme " ve " Takım Çalışması " konularım içeren eğitimlerin tüm çalışanlara verilmesi, bölümler arası koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Üst yönetimin tüm bu faaliyetlerde çalışanları teşvik etmesi çok önemlidir. Birinci bölümde, Tam Zamanında Üretim konusu üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur. İkinci bölümde, Tam Zamanında Üretimde İç ve Dış Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması konusu üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, tam zamanında üretim ortamında iç ve dış müşteri memnuniyetisin sağlanması uygulaması Yapılan çalışma sonuçlan değerlendirilerek çalışma tamamlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractUnder today' s increased competititton rules, companies depend on the provide customer satisfaction by using production resources efficiently. To increase productivitiy via efficient use of production resources only alternative seems to be working with JIT manufactuying system. This system create opportunities to companies in many areas such as ; increasing productivity in production, minimizing costs, quality improvement and minimizing the cost of production and delivery on- time. However,the internal customer satisfaction must be provided to get external customer satisfaction. For this, some of training must be given to all workers in business, such as : Total Qualitiy Management, Jusn In Time Manufacturimg System, Continious improvement and Team Working and the coordination must be provided between all departments in the company. It is very important that top management must encourage employers to work in continious improvement activities. In the first section, the Just In Time System is to be explained with detailed. In the second section, To Provide External and Internal Customer Satisfaction In Just In Time Environment. In the third part,it is the application of the providing external and internal customer satisfaction in Just In Time environment. The resaarch results is appreciated and completed which is done.en_US
dc.format.extent250 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTam zamanında üretimtr_TR
dc.subjectTZÜtr_TR
dc.subjectMüşteri memnuniyettr_TR
dc.subjectDış müşteri memnuniyetitr_TR
dc.subjectMüşteri memnuniyetitr_TR
dc.subjectİç müşteritr_TR
dc.subjectDış müşteritr_TR
dc.subjectJust In time manufacturmgen_US
dc.subjectJITen_US
dc.subjectIntemal customer satisfactionen_US
dc.subjectExtemal customer satisfactionen_US
dc.subjectCustomer satisfactionen_US
dc.subjectIntemal customeren_US
dc.subjectExtemal customeren_US
dc.titleTam zamanında üretim ortamında iç ve dış müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve bir uygulamatr_TR
dc.title.alternativeMeasuring of internal and external customer satisfaction in JİT manufacturing environment and an applicationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127968.pdf
  Until 2099-12-31
10.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons