Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6737
Başlık: Tam zamanında üretim ortamında iç ve dış müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve bir uygulama
Diğer Başlıklar: Measuring of internal and external customer satisfaction in JİT manufacturing environment and an application
Yazarlar: Kasap, Gülay Coşkun
Ünlü, Zeynep
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Tam zamanında üretim
TZÜ
Müşteri memnuniyet
Dış müşteri memnuniyeti
Müşteri memnuniyeti
İç müşteri
Dış müşteri
Just In time manufacturmg
JIT
Intemal customer satisfaction
Extemal customer satisfaction
Customer satisfaction
Intemal customer
Extemal customer
Yayın Tarihi: 2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ünlü, Z. (2003). Tam zamanında üretim ortamında iç ve dış müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Günümüzün artan rekabet koşullarında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, üretim kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak dış müşteri memnuniyetini sağlamalarına bağlıdır. Verimliliğin artırılması ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, Tam Zamanında Üretim Sistemi ( JIT ) ile mümkündür. Bu sistem, işletmelere verimliliği artırmak, maliyetleri minimize etmek, tüketicinin isteğine göre üretimde kaliteyi geliştirme ve maliyetleri düşürme, zamanında teslimat avantajlarını sağlamaktadır. Bununla birlikte, dış müşteri memnuniyetinin sağlanması için, iç müşteri memnuniyetinin sağlanması gerekmektedir. İç müşteri memnuniyetinin sağlanması için, " Toplam Kalite Yönetimi", " Tam Zamanında Üretim ", " Sürekli Gelişme " ve " Takım Çalışması " konularım içeren eğitimlerin tüm çalışanlara verilmesi, bölümler arası koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Üst yönetimin tüm bu faaliyetlerde çalışanları teşvik etmesi çok önemlidir. Birinci bölümde, Tam Zamanında Üretim konusu üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur. İkinci bölümde, Tam Zamanında Üretimde İç ve Dış Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması konusu üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, tam zamanında üretim ortamında iç ve dış müşteri memnuniyetisin sağlanması uygulaması Yapılan çalışma sonuçlan değerlendirilerek çalışma tamamlanmıştır.
Under today' s increased competititton rules, companies depend on the provide customer satisfaction by using production resources efficiently. To increase productivitiy via efficient use of production resources only alternative seems to be working with JIT manufactuying system. This system create opportunities to companies in many areas such as ; increasing productivity in production, minimizing costs, quality improvement and minimizing the cost of production and delivery on- time. However,the internal customer satisfaction must be provided to get external customer satisfaction. For this, some of training must be given to all workers in business, such as : Total Qualitiy Management, Jusn In Time Manufacturimg System, Continious improvement and Team Working and the coordination must be provided between all departments in the company. It is very important that top management must encourage employers to work in continious improvement activities. In the first section, the Just In Time System is to be explained with detailed. In the second section, To Provide External and Internal Customer Satisfaction In Just In Time Environment. In the third part,it is the application of the providing external and internal customer satisfaction in Just In Time environment. The resaarch results is appreciated and completed which is done.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6737
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
127968.pdf
  A kadar 2099-12-31
10.03 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons