Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6735
Title: Fiber yapıları ve fiber içerisinde ilerleyen elektromanyetik dalga kiplerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of fiber structures and electromagnetic wave modes moving in fiber
Authors: Güngör, Ali
Özer, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Elektromanyetik dalgalar
Fiber optik kablo
Lifler
Electromagnetic waves
Fiber optic cable
Fibers
Issue Date: 4-Jul-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özer, M. (1997). Fiber yapıları ve fiber içerisinde ilerleyen elektromanyetik dalga kiplerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Optiksel fiberlerin haberleşme, arastana, tıp uygulamaları bakımından ve teknoloji bakımından önemi, kırılma indisi kavramı, fiberlerde tam yansıma olayı, fiber çeşitleri, tek kipli-çok kipli fiber kavramı, basamak ve değişken kırılma indisli fiberlerde meridyensel ışık ışınlan, ışık dispersiyonu, fiber içerisinde elektromanyetik dalgaların ilerlemesi, dalganın madde içersine girip sönüme uğraması ( skin depth ), kip ( mode ) kavramı, bir fiberin elektromanyetik dalga kipleri, dielektrik şerit halindeki dalga kılavuzunun incelenmesi, enine elektrik alan TE kipi, enine manyetik alan TM kipi, basamak ve değişken kırılma indisli fiberlerde oluşan kiplerin incelenmesi, kip sayısı, güç dağılımı, sinyal bozulması ve gecikme olayı konulan incelenmiştir. Ayrıca, fiberlerin birleştirilmesi, birleştirme hata çeşitleri, birleştirme hataları neticesi oluşan güç kayıplarının geçirgenlik faktörleri ile hesaplanması, spot-size ( ışık demeti kesiti büyüklüğü ) çeşitleri, birleştirme hatalarının giderilmesi için yapılması gereken yöntemler, fiberlerde bükülme, mikro bükülme, radiatif ve absorpsiyon kayıpları konulan ele alınmıştır.
In this study, we have examined the structure of optical fibers, the propagation of electromagnetic waves in the fibers and the excited modes in the step index and graded index fibers. In addition, the connection lost of fibers is analyzed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6735
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067649.pdf
  Until 2099-12-31
4.24 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons