Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6726
Başlık: Sunullah Gaybi hayatı, eserleri, fikirleri ve sohbetnamesi (inceleme-metin)
Diğer Başlıklar: Sunullah Gaybi life, works, ideas and chat (review-text)
Yazarlar: Kara, Mustafa
Doğan, Abdurrahman
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Sunullah Gaybi
Tasavvuf
İslamiyet
Şairler
Mystic
Islam
Poets
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Doğan, A. (1997). Sunullah Gaybi hayatı, eserleri, fikirleri ve sohbetnamesi (inceleme-metin). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6726
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
062794.pdf12.34 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons