Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6722
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAlpay, Halil Fırat-
dc.contributor.authorKavuşturan, Yasemin-
dc.date.accessioned2020-01-23T05:59:33Z-
dc.date.available2020-01-23T05:59:33Z-
dc.date.issued1993-09-07-
dc.identifier.citationKavuşturan, Y. (1993). Bezayağı ve Dimi dokunmuş %100 pamuklu kumaşlarda eğilme davranışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6722-
dc.description.abstractBu çalışmada bezayağı ve dimi dokunmuş % 100 pamuklu kumaşlarda eğilme davranışı araştırılmıştır. İlk bölümde çalışmanın amacı ve hedefleri ile kumaşların eğilme özelliklerine dair bazı temel tanımlamalar sunulmuştur. İkinci bölümde konu ile ilgili kaynaklar özet halinde verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmalarda kullanılan kumaşların özellikleri, kullanılan test aletleri ve özellikleri verilmiş, daha sonra çalışma yöntemi ve çeşitli kumaş özelliklerinin ölçüm yöntemleri anlatılmıştır. Dördüncü bölümde yapılan ölçümler sonucunda elde edilen bulgular verilmiştir. Beşinci bölümde ise bulgulardan yararlanılarak, kumaşların eğilme özellikleri hakkında yorumlar yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, bending behavior of plain and tvvill woven 100 % cotton fabrics are examined. İn the first chapter, the purpose and aims of the study and some basic definitions relevant to bending behavior of fabrics are presented. İn the second chapter a summary of the literatüre survey is given. İn the third chapter, properties of fabrics used throughout the experimental work, testing procedures and measurements of various fabric properties are explained. İn the Fourth chapter, experimental results are presented. İn the fifth chapter, with the aim of experimental results, bending properties of fabrics are discussed.en_US
dc.description.sponsorshipSantral Holdingtr_TR
dc.description.sponsorshipİzmir Pamuk Mensucatı Genel Müdürlüğütr_TR
dc.description.sponsorshipYıldız Tekstil Genel Müdürlüğütr_TR
dc.description.sponsorshipSümerbank Eskişehir Basma San. ve Merinos Yünlü San.tr_TR
dc.format.extent223 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBezayağı dokumatr_TR
dc.subjectDimi dokumatr_TR
dc.subjectEğilme davranışıtr_TR
dc.subjectKumaş mukavemetitr_TR
dc.subjectPamuklu kumaşlartr_TR
dc.subjectPlain weaveen_US
dc.subjectFustian wovenen_US
dc.subjectBending behavioren_US
dc.subjectFabric strengthen_US
dc.subjectCotton fabricsen_US
dc.titleBezayağı ve Dimi dokunmuş %100 pamuklu kumaşlarda eğilme davranışıtr_TR
dc.title.alternativeBending behavior of 100% cotton fabrics in plain and twill weaveen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028535.pdf7.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons