Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6722
Title: Bezayağı ve Dimi dokunmuş %100 pamuklu kumaşlarda eğilme davranışı
Other Titles: Bending behavior of 100% cotton fabrics in plain and twill weave
Authors: Alpay, Halil Fırat
Kavuşturan, Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bezayağı dokuma
Dimi dokuma
Eğilme davranışı
Kumaş mukavemeti
Pamuklu kumaşlar
Plain weave
Fustian woven
Bending behavior
Fabric strength
Cotton fabrics
Issue Date: 7-Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kavuşturan, Y. (1993). Bezayağı ve Dimi dokunmuş %100 pamuklu kumaşlarda eğilme davranışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada bezayağı ve dimi dokunmuş % 100 pamuklu kumaşlarda eğilme davranışı araştırılmıştır. İlk bölümde çalışmanın amacı ve hedefleri ile kumaşların eğilme özelliklerine dair bazı temel tanımlamalar sunulmuştur. İkinci bölümde konu ile ilgili kaynaklar özet halinde verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmalarda kullanılan kumaşların özellikleri, kullanılan test aletleri ve özellikleri verilmiş, daha sonra çalışma yöntemi ve çeşitli kumaş özelliklerinin ölçüm yöntemleri anlatılmıştır. Dördüncü bölümde yapılan ölçümler sonucunda elde edilen bulgular verilmiştir. Beşinci bölümde ise bulgulardan yararlanılarak, kumaşların eğilme özellikleri hakkında yorumlar yapılmıştır.
In this study, bending behavior of plain and tvvill woven 100 % cotton fabrics are examined. İn the first chapter, the purpose and aims of the study and some basic definitions relevant to bending behavior of fabrics are presented. İn the second chapter a summary of the literatüre survey is given. İn the third chapter, properties of fabrics used throughout the experimental work, testing procedures and measurements of various fabric properties are explained. İn the Fourth chapter, experimental results are presented. İn the fifth chapter, with the aim of experimental results, bending properties of fabrics are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6722
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028535.pdf7.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons