Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6720
Title: Beyin damar hastalıklarında antikardiolipin antikorları araştırması
Other Titles: Anticardiolipin antibodies research in brain vascular diseases
Authors: Deniz, Engin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Etyopatogenez
Etiopathogenesis
Otoantikorlar
Autoantibodies
Serebral arter hastalıkları
Cerebral arterial diseases
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Deniz, E. (1991). Beyin damar hastalıklarında antikardiolipin antikorları araştırması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, antikardiolipin antikorlarının iskemik tip beyin damar hastalıklarının etyopatogenezindeki rolü araştırıldı. Bu amaçla 30 Ağustos 1990-30 Ocak 1991 tarihleri arasında U.Ü.T.F. Nöroloji kliniğinde iskemik tipte beyin damar hastalığı tanısı ile yatırılarak tetkik ve tedavi edilen rastgele seçilmiş 45 tıkanma olgusu ile 18 kanama olgusu, ve kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyetleri uyumlu 20 olgu alındı. ACA'ları, tıkanma grubunda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında hasta grubunda anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001) Elde edilen bulgular literatür ile karşılaştırıldığında uyumlu oldukları görüldü. Kanama grubunda da, ACA titrasyonları kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu fakat olgu sayısının az olması ve yetersiz literatür bilgisi nedeni ile bu durum sadece bir tesbit olarak bildirildi. Sonuçta, antikardiolipin antikorları ile iskemik beyin damar hastalıkları arasında anlamlı bir ilişki olduğuna ve etyopatogenez açısından değerlendirmede göz önünde bulundurulmaları gerektiğine dikkat çekiyoruz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6720
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013490.pdf
  Until 2099-12-31
4.21 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons