Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6716
Title: İskelet kasında enine çizgilenmenin farklı bir boyama yöntemi ile ışık mikroskobik olarak gösterilmesi
Other Titles: Light microscopic visualization of transverse streaking in skeletal muscle by a different staining method
Authors: Noyan, Semiha
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji-Embriyoloji Bilim Dalı.
Keywords: Kaslar
Mikroskopi
Muscles
Microscopy
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Noyan, S. (1988). İskelet kasında enine çizgilenmenin farklı bir boyama yöntemi ile ışık mikroskobik olarak gösterilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde çizgili kasta enine çizgilenmeyi göstermek için kullanılan bazı temel boyama yöntemleri vardır ve istenilen amaç doğrultusunda iyi sonuç vermektedirler. Ancak bu yöntemlerin herbiri kullanışlılık açısından birtakım dezavantajlara da sahiptir. Biz bu dezavantajları en aza indirecek ve günümüz araştırıcılarının istediği özelliklere sahip bir boyama yöntemi geliştirmeyi amaçladık. Bu nedenle nötral formalinde fikse ettiğimiz dokulardan aldığımız kesitleri, klasik bir boyamayı modifiye ederek geliştirdiğimiz yöntem ile birlikte yedi farklı teknikle boyadık. Böylece gerek bu yöntemlerin ve gerekse kendi yöntemimizin avantaj ve dezavantajlarını kıyaslama olanağı bulduk. Sonuç olarak süre solüsyon sayısı ve maliyet açısından daha ekonomik olmasının yanı sıra başka birtakım özelliklere de sahip olan ve kasta enine çizgilenmeyi ışık mikroskobik düzeyde oldukça iyi gösteren bir boyama yöntemi geliştirdiğimiz kanısındayız.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6716
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004982.pdf
  Until 2099-12-31
4.98 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons