Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6716
Başlık: İskelet kasında enine çizgilenmenin farklı bir boyama yöntemi ile ışık mikroskobik olarak gösterilmesi
Diğer Başlıklar: Light microscopic visualization of transverse streaking in skeletal muscle by a different staining method
Yazarlar: Noyan, Semiha
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji-Embriyoloji Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kaslar
Mikroskopi
Muscles
Microscopy
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Noyan, S. (1988). İskelet kasında enine çizgilenmenin farklı bir boyama yöntemi ile ışık mikroskobik olarak gösterilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Günümüzde çizgili kasta enine çizgilenmeyi göstermek için kullanılan bazı temel boyama yöntemleri vardır ve istenilen amaç doğrultusunda iyi sonuç vermektedirler. Ancak bu yöntemlerin herbiri kullanışlılık açısından birtakım dezavantajlara da sahiptir. Biz bu dezavantajları en aza indirecek ve günümüz araştırıcılarının istediği özelliklere sahip bir boyama yöntemi geliştirmeyi amaçladık. Bu nedenle nötral formalinde fikse ettiğimiz dokulardan aldığımız kesitleri, klasik bir boyamayı modifiye ederek geliştirdiğimiz yöntem ile birlikte yedi farklı teknikle boyadık. Böylece gerek bu yöntemlerin ve gerekse kendi yöntemimizin avantaj ve dezavantajlarını kıyaslama olanağı bulduk. Sonuç olarak süre solüsyon sayısı ve maliyet açısından daha ekonomik olmasının yanı sıra başka birtakım özelliklere de sahip olan ve kasta enine çizgilenmeyi ışık mikroskobik düzeyde oldukça iyi gösteren bir boyama yöntemi geliştirdiğimiz kanısındayız.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6716
Koleksiyonlarda Görünür:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
004982.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.98 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons