Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6713
Title: Destinasyon marka bağlılığını etkileyen öncüller üzerine Diyarbakır kentinde bir araştırma
Other Titles: A research on the antecedents of destination brand loyalty in Diyarbakır city
Authors: Taşkın, Çağatan
Karadamar, Ahmet Akif
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Postmodern pazarlama
Sembolik tüketim
Destinasyon marka bağlılığı
Benlik kavramı
Marka özdeşleştirme
Fonksiyonel uyum
Yaşam tarzı uyumu
Diyarbakır
Postmodern marketing
Symbolic consumption
Destination brand loyalty
Self concept
Brand identification
Functional congruity
Life-style congruity
Issue Date: 7-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karadamar, A. A. (2016). Destinasyon marka bağlılığını etkileyen öncüller üzerine Diyarbakır kentinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve farklı kültürleri bünyesinde barındıran ve turistler tarafından farklı deneyimler yaşama, dinlenme, gezme ve eğlenme amaçlarıyla ziyaret edilen destinasyonlar, turizm pazarındaki rekabet ortamında pazar paylarını arttırmak için yoğun çaba harcamaktadırlar. Ulusal ve uluslararası turizm pazarında söz sahibi olabilmenin ve pazar payını arttırabilmenin temel yollarından biri turistlerin beklentilerini karşılayarak destinasyona olan bağlılığını sağlamaktır. Bu araştırmanın amacı; destinasyon marka bağlılığı ve öncülleri arasındaki ilişkileri "yapısal eşitlik modelleme" yaklaşımıyla ortaya koymak ve modelin kent yöneticileri tarafından, turizm sektöründe rekabetçi stratejiler geliştirmede nasıl kullanılabileceğini pazarlama stratejileri önerileriyle göstermektir. Araştırmanın evrenini, Diyarbakır il merkezine 2015 yılının Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde gelip, üç yıldızlı, dört yıldızlı ve beş yıldızlı otellerde konaklayan yerli turistler oluşturduğu için, sonuçların ihtiyatlı değerlendirilmesi gerekmektedir.
Destinations, which hosted natural beauty, historic buildings and different cultures, and visited by tourist with a purpose of different experience, recreation, sightseeing and entertainment, spend an intensive effort to increase their market share in the competitive environment of the tourism market. One of the main ways to increase market share and have a say in the national and international tourism market is to ensure the loyalty of tourists to the destination by satisfying the expectation of them. The purpose of this study is to explore the relationships between the destination brand loyalty and its antecedents with "structural equation modelling" and to demonstrate how the model can be used by urban administrators for developing competitive strategies in the tourism industry with marketing strategies recommendation. Because of the population of the research created by domestic tourists, who came in Diyarbakir city center in months of May, June and July 2015, and staying at three star, four star and five star hotels, the results must be considered cautiously.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6713
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427417.pdf3.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons