Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6707
Title: Türkiye koyun ırklarındaki genetik çeşitliliğin mtdna ve y kromozomal belirteçleri kullanılarak belirlenmesi
Other Titles: Detection of genetic diversity on Turkish sheep breed by using mtdna and y chromosomal markers
Authors: Elmacı, Cengiz
Öner, Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: SRY
SRYM18
Genetik çeşitlilik
mtDNA
Evciltme
Genetic diversity
Domestication
Issue Date: 22-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öner, Y. (2010). Türkiye koyun ırklarındaki genetik çeşitliliğin mtdna ve y kromozomal belirteçleri kullanılarak belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, her biri Y kromozomunda bulunan SRY genine ait iki, DBY ve AMELY genine ait tek bölge ile Y-özel bir mikrosatelit olan SRYM18 DNA dizi analiz yöntemleriyle incelenmiştir. SRY, DBY ve AMELY genine ait dizi analizi yapılan bölgelerde herhangi bir tek nükleotid polimorfizmi saptanmazken, SRYM18 mikrosatellitine ait 141,143 ve 145 bazlık üç farklı büyüklükte parça saptanmıştır.Yerli koyun ırklarındaki anasal genetik çeşitliliğin belirlenmesi için bu on koyun ırkından dokuzu mtDNA kontrol bölgesinin 531 bç'lik dizi bilgileri kullanılarak incelenmiştir. Dokuz adet yerli ırkta mtDNA'nın kontrol bölgesinde bulunan 531 bazlık parçanın dizi analizi sonucunda yerli koyun ırklarında yüksek bir haplotip çeşitliliği belirlenmiştir. Ayrıca yerli koyun ırkları üç temel haplogrup olan A,B ve C içinde gruplanmış ve Akkaraman ırkından tek bir hayvan nadir E haplogrubunda saptanmıştır.
In this study two SRY genes, one region of DBY and AMEL genes and SRYM18 Y-specific microsatellite (each of them are located on of Y chromosome ) were investigated by using DNA sequence techniques in 10 Turkish native sheep breeds. While any base substitution was not found on the regions sequenced of SRY, DBY and AMELY, have been found three different base of size as 141, 143 and 145bp belong to SRYM18.9 of 10 sheep breeds were investigated to determinate maternal genetic diversity on Turkish native sheep breeds by using sequence information of 531 bp of mtDNA control region. As a result of sequence analysis of 531 bp of mtDNA control region have been detected a high genetic diversity on Turkish native breeds. While these breeds have grouped into three major maternal haplo groups as A,B and C, one animal from Akkaraman breed was detected into rare E haplogroup.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6707
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340076.pdf8.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons