Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6706
Title: Non-opere tek mesafe lomber disk hernilerinde uygulanan transforaminel epidural steroid enjeksiyonunun etkinliğinin değerlendirilmesi
Other Titles: Efficiency of transforaminal epidural steroid treatment in chronic, unoperated one level low back pain
Authors: Şahin, Şükran
Eygi, Elif
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Lomber disk hernisi
Transforaminal epidural steroid
Kronik bel ağrısı
Lomber disc hernia
Transforaminal epidural steroid
Low back pain
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eygi, E. (2013). Non-opere tek mesafe lomber disk hernilerinde uygulanan transforaminel epidural steroid enjeksiyonunun etkinliğinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Radikülopatik semptomlara neden olan lomber disk hernilerinde minimal invazif girişimler ile hastaların ağrıları önemli ölçüde azaltılabilir. Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu (TESE) uygulaması bu yöntemlerden biridir. Biz bu çalışmada, radikülopatik semptomları olan, opere edilmemiş, tek mesafe lomber disk hernisi olgularında TESE'nin etkinliğini geriye dönük olarak değerlendirmeyi amaçladık.Ocak 2007- Mayıs 2011 tarihleri arasında TESE uygulanan 105 hastanın (21 erkek, 84 kadın) dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Vizüel analog skalası (VAS), düz bacak kaldırma (DBK) testi ve hasta memnuniyet skorları değerlendirildi.VAS ve DBK testi girişim öncesi değerleri ile kıyaslandığında anlamlı derecede iyileşme olduğu görüldü. Olguların 1., 3. ve 6. ay VAS değerleri, geliş VAS değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.001). Olguların 1., 3. ve 6. ay DBK testi değerleri, geliş DBK testi değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düzelmiş bulundu (p<0.001).Transforaminal epidural steroid uygulaması kronik bel ağrısında başarı ile uygulanacak bir yöntemdir.
Efficiency of Transforaminal Epidural Steroid Treatment in Chronic, Unoperated One Level Low Back PainMinimally invasive pain treatment procedures may significantly reduce pain in patients with lumbar disc herniation with radiculopathy. Transforaminal epidural steroid injection (TESI) is one of these methods. In this retrospective study, we aimed to evaluate TESI efficiency in patients with unoperated one level lumbar disc herniation with radiculopathic symptoms.The records of the 105 patients (21 male, 84 female) who underwent TESI between January 2007 and May 2011 were examined retrospectively. Visual Analogue Scale (VAS) for pain, straight leg rising (SLR) test and patient satisfaction scores was evaluated.VAS and SLR tests were found to be significantly improved compared with the preoperative values. The VAS scores at 1st, 3rd and 6th months were found significantly decreased compared to baseline scores (p<0.001). Also, SLR tests were significantly improved compared to baseline scores at the same intervals (p<0.001).Transforaminal epidural steroid injections can be successfully performed in chronic low back pain with radiculopathy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6706
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324425.pdf376.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons