Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6705
Title: Çocuklarda lens ektopisi cerrahisi
Other Titles: Surgery of ectopia lentis in childeren
Authors: Özmen, Ahmet Tuncer
Çevik, Sadık Görkem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Mikrosferofaki
Lens ektopisi
Çocukluk çağı afakisi
İris kıskaçlı lensler
Microspherophakia
Lens ectopia
Childhood aphakia
Iris-clip lense
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çevik, S. G. (2013). Çocuklarda lens ektopisi cerrahisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada lens ektopisi nedeniyle iris kıskaçlı göz içi lens (İKGİL) yerleştirilen çocuklardaki klinik özellikleri, cerrahi sonrası görme düzeyleri ve komplikasyonları değerlendirmek amaçlanmıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda, 2006-2013 yılları arasında lens ektopisi tanısı ile İKGİL yerleştirilen 17 hastanın 30 gözü geriye dönük olarak incelendi. Olguların öz ve soy geçmişleri, eşlik eden sistemik hastalıkları, klinik özellikleri, refraksiyon durumları, cerrahi öncesi ve sonrası görme keskinlikleri, cerrahi tedaviye ait komplikasyonları değerlendirildi. Görmeleri olumsuz etkilenen ve diğer optik rehabilitasyon yöntemleri ile düzeltilemeyen 8 erkek, 5 kız olgunun toplam 23 gözünde kristalin lens subluksasyonu ve 1 kız, 3 erkek olgunun 7 gözünde mikrosferofaki mevcut olması nedeniyle şeffaf lens cerrahisi endikasyonu konuldu. Cerrahi sırasında olguların ortalama yaşları 103 ay olup, yaşları 30 ile 196 ay arasında değişmekteydi. Cerrahi sonrası görme değerlendirilebilen tüm olgularda görme düzeyi artış göstermekteydi. Cerrahi sonrası iris kıskaçlı GİL'in sabitlendiği iris dokusundan ayrılması, yara yerinden sızdırma sonucu hipotoni ve ayrıca retina dekolmanı gibi komplikasyonlar görüldü. Çocuklarda kristalin lens cerrahisi sonrası kapsül desteğinin olmadığı durumlarda İKGİL yerleştirilmesi optik rehabilitasyonda bir seçenek olabilir.
This study aimed to assess the clinical features, post-operative vision levels and complications in children who underwent implantation of intra-ocular iris-clip lenses (IOL) due to lens ectopia. The 30 eyes of the 17 patients who underwent implantation of IOL, based on diagnosis of lens ectopia and checked in at the Department of Ophthalmology of Uludag University Medical Faculty between years 2006 and 2013, have been retrospectively evaluated. The cases were evaluated in terms of background and family histories; accompanying sytemic diseases; cilinical features; refraction status; pre- and post-surgical visual acuities and complications related with the surgical treatment. Since crystalline lens subluxation was found to be present in the 23 eyes of 8 male and 5 female subjects whose visual acuities was negatively affected and could not be corrected with any optical rehabilitation methods, a clear lens extraction was applied. It was also applied in the 7 eyes of 1 female and 3 male subjects due to presence of microspherophakia. The subjects involved in the study, had an average age of 103 mounts, ranging between 30 and 196. The level of vision in cases, where post-surgical vision could be assesed, was found out to be rising. Complications like the following were observed: dislocation of intra-ocular iris-clip lenses (IOL) from the iris tissue it had been fixed onto; hypotonia and also retina detachment. Implantation of an iris-clip IOLs in cases with no capsular support after crystalline lens surgery in children could be an alternative in optical rehabilitation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6705
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352948.pdf489.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons