Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6703
Title: Bazal ön uyaran aracılı inhibisyon değerlerine göre sıralanmış sıçanlardaki farmakolojik yanıt farklılıkları
Other Titles: Pharmacological response differences in rats sorted by baseline prepulse inhibition levels
Authors: Göktalay, Gökhan
Oral, Sema
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Ön uyaran aracılı inhibisyon
Şizofreni
Amino asit
Dopamin
Sıçan
Prepulse inhibition
Schizophrenia
Dopamine
Amino acid
Rat
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oral, S. (2013). Bazal ön uyaran aracılı inhibisyon değerlerine göre sıralanmış sıçanlardaki farmakolojik yanıt farklılıkları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada deneysel şizofreni çalışmalarında en sık kullanılan yöntemlerden biri olan ön uyaran aracılı inhibisyon (ÖUAİ) testi kullanılarak sıçanlar inhibisyon değerlerine göre `düşük inhibisyonlu' ve `yüksek inhibisyonlu' gruplara ayrıldı ve grupların şizofreni etiyolojisinde rolü olan farmakolojik maddelere verdikleri yanıtlar ve grupların nörokimyasal farklılıkları araştırıldı.Deneylerde 250-350 gr ağırlığında erkek Sprague Dawley türü sıçanlar kullanıldı. Farmakolojik ajanların gruplara etkisini araştırmak için apomorfin (0,5 mg/kg ve 1 mg/kg), amfetamin (4 mg/kg), MK-801 (0,05 ve 0,15 mg/kg), skopolamin (0,4 mg/kg), nikotin (1 mg/kg) ve kafein (10 mg/kg ve 30 mg/kg) kullanıldı. Gruplar arasında nörokimyasal farklılıkları değerlendirmek için; striatum, hipokampüs ve frontal korteksde doku dopamin, DOPAC ve 15 farklı amino asit miktarları karşılaştırıldı.Bazal değerlerine göre gruplandırdığımız sıçanlarda apomorfin, MK-801, skopolamin ve nikotin sadece yüksek inhibisyonlu grubun ön ÖUAİ değerlerinde bozucu etki gösterirken; amfetamin hem düşük hem de yüksek grupta ÖUAİ değerlerini düşürücü etki gösterdi. Kafeinin her iki dozu yüksek grupta düşürücü etki gösterirken, düşük grupta ise 10 mg/kg dozu yükseltici etki gösterdi. Grupların nörokimyasal analizlerinde ise, düşük inhibisyonlu grupla yüksek inhibisyonlu grup arasında doku dopamin ve DOPAC düzeyleri bakımından anlamlı farklılık bulunmazken; bazı amino asit miktarlarında anlamlı farklılık elde edildi.Bu çalışmadan elde edilen verilere göre, ön uyaran aracılı inhibisyon testi kullanılarak sıçanlar bazal inhibisyon değerlerine göre gruplara ayrılabilir ve bu grupların farmakolojik maddelere verdikleri yanıtlar farklılık gösterebilir.
In this study rats were grouped as “low inhibited” and “high inhibited” according to their basal inhibition values by using Prepulse Inhibition (PPI) which is most common method in the schizophrenia studies. Response differences of pharamcological agents and neurochemical differences were studied in those groups. Male Sprague Dawley rats (250-350 g) were used in the study. To examine the effects of different pharmacological agents on the groups, apomorphine (0,5 mg/kg and 1 mg/kg), amphetamine (4 mg/kg), MK-801 (0,05 mg/kg and 0,15 mg/kg), scopolamine (0,4 mg/kg), nicotine (1 mg/kg) and caffeine (10 mg/kg and 30 mg/kg) were used. To evaluate the neurochemical differences among the groups, tissue dopamine, DOPAC and 15 different amino acids amounts were compared at striatum, hippocampus and frontal cortex. Amphetamine showed PPI distruption in both low and high inhibitory groups while apomorphine, MK-801, scopolamine and nicotine showed PPI distruption only at high inhibitory group. Caffeine was decreased PPI levels at two doses in high inhibitory group, however 10 mg/kg dose caffeine was increased PPI levels only in low inhibitory group. In neurochemical analysis showed that there were significant differences between low and high inhibitory groups for some amino acids but there was no significant difference on tissue dopamine and DOPAC levels. According to the data obtained from this study showed that rats can be grouped with baseline inhibition valus by using PPI and response differences of phamarcological agents to groups may vary.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6703
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324424.pdf2.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons