Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6700
Title: Sonsuz dilim geometrili ortamlardan geçen gammaların enerji spektrumlarının Monte-Carlo yöntemi ile incelenmesi
Other Titles: Investigation of the energy spectra of gammas passing through infinite slices geometry by Monte-Carlo method
Authors: Özmutlu, Cihan
Kara, Nursel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Fizik ve fizik mühendisliği
Physics and physics engineering
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, N. (1990). Sonsuz dilim geometrili ortamlardan geçen gammaların enerji spektrumlarının Monte-Carlo yöntemi ile incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Sonlu ortamlarda iki veya daha fazla saçılma yapmış gammaların enerjiye ve yere bağlı dağılımlarının bilinmesi, radyasyon enerji transferi,radyasyon enerji dozu hesaplamaları için büyük önem taşır. Gammaların enerji spektrumlarınm denel olarak elde e-dilmesinde gamma cevap fonksiyonlarının etkisinin giderilmesi büyük zorluk arzeder.Bu nedenlerle gammaların bir ortam içinde takip edilerek yere ve enerjiye bağlı dağılımlarının elde edilmesi bize çok yarar sağlar ve önemlidir. Sayısal benzetişim yöntemi gamma takibinde son yıllarda çok sık kullanılan ve çok duyarlı sonuç veren bir metodtur. Çalışmada paralel gamma demeti-sonsuz dilim geometri tertibinde(düzeneğinde) Co-60 gammaları Monte-Carlo benzetişim yöntemiyle su ortamında takip edilmiş,dilim geometrinin çeşitli kalınlıkları için ileriye ve geriye kaçan gammaların enerji spekt-rumları elde edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6700
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
357869.pdf
  Until 2099-12-31
15.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons