Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6694
Title: Konteyner terminallerinde benzetim uygulaması
Other Titles: A case study of simulation at container terminals
Authors: Sezen, H. Kemal
Tacar, Emrah Murat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Yöneylem Bilim Dalı.
Keywords: Karar destek sistemi
Konteyner terminali
Benzetim
Decision support system
Container terminal
Simulation
Issue Date: 20-Feb-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tacar, E. M. (2014). Konteyner terminallerinde benzetim uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda birim yük taşımacılığının bir unsuru olan konteyner taşımacılığı uluslararası deniz taşımacılığı içinde şüphesiz en önemli parçalarından birisi olmayı başarmıştır. Konteynerizasyonun artması ile konteyner terminalleri sayısı ve bu terminaller arasında rekabet dikkat çekici şekilde artmıştır. Günümüzde terminal operasyonları uygun optimizasyon yöntemleri yanında bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanımı olmadan düşünülemez. Bu çalışmanın amacı konteyner terminallerindeki başlıca lojistik süreçler ile operasyonları tanımlamak, sınıflandırmak ve bir karar destek sistemi olarak yükleme-boşaltma operasyonları için benzetim modeli geliştirmektir.
In the last years the container transportation as an essential part of a unit load concept has achieved undoubted importance in international sea freight transportation. With ever increasing containerization the number of seaport container terminals and competition among them have become quite remarkable. Terminal operations are nowadays unthinkable without effective and efficent use information technology as well as appropriate optimization methods. The purpose of this research is to describe and classify the main logistics processes and operations in container terminals and develop simulation model as decision support system for loading and unloading operations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6694
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363773.pdf5.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons