Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6683
Title: İlköğretim 1. kademe çocuk şarkılarının ses genişliği ve prozodi açısından incelenmesi
Other Titles: Evaluation of elementary school childrens song interms of voice widenss and prosody
Authors: Çiçek, Sebahattin
Erdoğan, Erol
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Müzik eğitimi
Prozodi
Ses genişliği
Çocuk şarkıları
İlköğretim okulları
Music education
Prosody
Voice widens
Child songs
Primary education schools
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdoğan, E. (2003). İlköğretim 1. kademe çocuk şarkılarının ses genişliği ve prozodi açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Öncelikle, eğitim, müzik eğitimi ve bu eğitimin kazandıracağı davranışlar kapsamında şarkı söylemenin önemi üzerinde durulmuş olup bu şarkıların taşıması gereken temel özelliklerden ses genişliği ve prozodi konusu değerlendirilmiştir. Ayrıca, çocuklara kazandırılması gereken ses eğitiminin temel nitelikleri de bu çalışmada yer almıştır. Prozodi kavramının müzik eğitimi ile olan bağı ve çocuklara kazandırılması hedeflenen "dilimizi güzel kullanma" alışkanlığı arasındaki pozitif ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma, İlköğretimin 1. Kademesi'nde okutulması öngörülen Müzik ders kitaplarındaki çocuk şarkılarının, ses genişliği ve prozodi açısından çocukların seviyelerine uygun olup olmadığını inceleyen tarama modeli ile yapılan çalışmadır. Araştırma kapsamındaki ezgiler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2000-2001 eğitim- öğretim yılı için okutulması öngörülen 13 adet Müzik ders kitabından elde edilmiştir.Bu bağlamda her sınıf düzeyi için 1 kitap seçilip her kitaptan 5 ezgi, ses genişliği ve prozodi açısından incelenmiştir. Veriler, sözü edilen kitaplardaki toplam 25 ezgiden elde edilmiştir. Bu veriler, ses genişliği ve prozodi başlıkları altında gruplandırılarak çözümlenmiştir. Çözümleme aşamasında, prozodi açısından, tartım ve vurgu ön plana çıkarılmış, sonuçlar bu bağlamda açıklanmıştır.
First of all, the importance of singing songs with respect to music education and the behaviours gained by it is painted out as well as voice width and prosody which are among the fundemental qualities those songs must have, are evaluated. Besides, the basic quality of voice education that must be obtained by children is also included in this thesis. It is aimed to state the positive relation between the notion of prosody and the habit of "using the mother language well" which is a target about children. İt is also aimed to mention a similer relation between prosody and music education. İn this research, scanning method has been used to see if the chidren's songs in the music course books which are advised by the ministry at primary level, are appropriate in terms of voice and prosody. The songs researced have been obtained from 13 music course books advised by the ministry of education for the 2000- 2001 academic year. Within this frame, 1 book and 5 songs for each grade have been chosen and examined in terms of prosody and voice. Data have been collected from 25 songs in the boks mentioned above. These data have been grouped and analysed as voice width and prosody. During analysis rhythm and tonation have been stressed within prosody. And results have been explained related to this.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6683
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127960.pdf
  Until 2099-12-31
2.58 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons