Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6672
Başlık: Von Hippel Lindau sendromlu olgularda common frajil bölge ekspresyon sıklıklarının araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of common fragile region expression frequencies in patients with Von Hippel Lindau syndrome
Yazarlar: Kalalı, Nurhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Von Hippel-Lindau hastalığı
Von Hippel-Lindau disease
Beyin neoplazmları
Brain neoplasms
Kromozom kırılganlığı
Chromosome fragility
Onkojenler
Oncogenes
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kalalı, N. (1998). Von Hippel Lindau sendromlu olgularda common frajil bölge ekspresyon sıklıklarının araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6672
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
088639.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.59 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons