Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6659
Başlık: Gıda sektöründe istatistiki proses kontrol ve yeterlilik analizi, bir uygulama örneği
Diğer Başlıklar: Statistical process control and competence analysis in the food industry, an application example
Yazarlar: Efil, İsmail
Şirin, Figen
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim Organizasyon Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kalite yönetimi
İşletmeler
Quality management
Performans değerlendirme
Performance evaluation
Performans yönetimi
Performance management
Stratejik yönetim
Strategic management
Toplam kalite yönetimi
Total quality management
Verimlilik
Productivity
Businesses
Yayın Tarihi: 2000
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şirin, F. (2000). Gıda sektöründe istatistiki proses kontrol ve yeterlilik analizi, bir uygulama örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6659
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
095935.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.28 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons