Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6654
Title: Balıkesir haddehanelerinde imal edilen inşaat çeliklerinin TSE normlarına uygunluğunun araştırılması
Other Titles: Investigation of conformity of construction steels manufactured in Balıkesir rolling mills to TSE norms
Authors: Ay, İrfan
Gülaç, Sare
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Anabilim Dalı.
Keywords: Çelik
Steel
TSE
Balıkesir
Issue Date: 13-Sep-1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülaç, S. (1988). Balıkesir haddehanelerinde imal edilen inşaat çeliklerinin TSE normlarına uygunluğunun araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Projenin hazırlanmasındaki amaç, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan inşaat çeliklerinin Türk Standardlarına uygunluğunu kontrol etmek ve kaliteli çeliklerin üretimine yardımcı olabilmek için araştırmalar yapmaktır. Bunun için önce haddeleme ve tavlamanın genel esasları teorik bilgi olarak aktarılmıştır. İkinci olarak ilgili TSE normları incelenmiştir. Balıkesir'deki 13 haddehaneden alınmış olan çeşitli çaplardaki numuneler bu normlara uygun olarak muayene ve deneylere tabi tutulmuştur. Daha sonra TSE normlarmdaki sonuçlar ile deney sonuçlarının karşılaştırıldığı sonuç bölümü ile çalışma tamamlanmıştır.
The aim of this thesis is to control the fitting with TSE of the steel used for construction of buildings and is to make research for aiding to product high quality steels. First of ali general principals of rolling and heat treatment have been given as theoretical information. And then it has been investigated TSE standards. For this purpose samples have various diameters collected at 13 rolling-house in Balıkesir, have been tested according to this testing standards Then, this thesis has been finished by comparing the results coming from testing and standards.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6654
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004979.pdf
  Until 2099-12-31
3.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons