Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6650
Title: Teknolojik gelişme sürecinde fonksiyonel-estetik ilişki açısından dokuma kumaşların tasarımı
Other Titles: Design of woven fabrics in terms of functional-aesthetic relationship in the technological development process
Authors: Alpay, H. Rıfat
Meriç, Binnaz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dokuma kumaş
Woven fabrics
Tasarım
Design
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Meriç, B. (1988). Teknolojik gelişme sürecinde fonksiyonel-estetik ilişki açısından dokuma kumaşların tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tezin ilk iki bölümünde dokuma kumaşların tarihsel gelişimi ve bütün endüstri ürünlerinde fonksiyonel-estetik ilişki incelenerek, bu açıdan etkili olan parametreler açıklanmıştır. Daha sonra dokuma kumaşların tasarımı üzerinde durulmuş, değişik kumaş yapıları hakkında bilgiler verilerek fiziksel ve estetik tasarım parametreleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde dokuma alanındaki teknolojik gelişmelerin dokuma kumaşlar üzerindeki etkileri fonksiyonel ve estetik ilişki açısından incelenmiştir. Son bölümde teknolojik gelişme sürecinde fonksiyonel-estetik ilişki açısından dokuma kumaş tasarımı tartışılmıştır.
In first two parts of the thesis, the historical developments of the woven fabrics and also the functional-esthetical relationship are examined. The effective parameters are also explained. Then the design of the woven fabrics are reviewed and physical and esthetical design parameters are studied by giving some explanation about the different fabric structures. In the third part, the effects of the technological developments of weaving on woven fabrics are examined depending on the relationship between functional and esthetics. In the last section, during the technological develop ments the design of the woven fabrics from the point of fuctional and esthetical relations are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6650
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004978.pdf
  Until 2099-12-31
9.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons