Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6642
Title: Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi'nde yaşayan 0-5 yaş arası çocuklarda malnutrisyon prevalansı ve bunu etkileyen etmenler
Other Titles: The prevalance and risk factors of malnutrition among under five years old children in Ni̇lüfer Public Health Training and Research Area, Bursa
Authors: İrgil, Emel
Tavukçu, Nilüfer
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Malnutrisyon
DSÖ büyüme standartı
malnutrisyonun belirleyicileri
CDC büyüme referansı
Determinants of malnutrition
Malnutrition
CDC growth reference
WHO growth standarts
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Abstract: Araştırma Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi'nde yaşayan 0-5 yaş arası çocuklarda malnutrisyon prevalansını ve etkileyen faktörleri saptamak, malnutrisyonu belirlemede CDC büyüme referansı ile DSÖ yeni büyüme standartlarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Yaşa göre boy, boya göre ağırlık, yaşa göre ağırlık z skorları CDC büyüme referansına ve yeni DSÖ büyüme standartlarına göre belirlenmiş ve -2 SD altında olanlar malnutrisyonlu olarak kabul edilmiştir. Araştırmada CDC büyüme referansına göre, düşük kiloluluk sıklığı %3,2, bodurluk sıklığı %2,4, kavrukluk sıklığı %5,6 olarak saptanmıştır. DSÖ büyüme standartlarına göre, düşük kiloluluk sıklığı % 1,7, bodurluk sıklığı % 3,8, kavrukluk sıklığı %2,6 oranındadır. Malnutrisyon sıklığını ve etkileyen faktörleri belirlemek için yapılan bu çalışmada, her üç malnutrisyon ölçütüne göre belirleyiciler değişmekle birlikte, çok değişkenli analizlerde bodurluğun belirleyicileri sosyoekonomik durum ve yaşayan çocuk sayısı, düşük kiloluluğun belirleyicileri anne öğrenimi ve sosyoekonomik durum, kavrukluğun belirleyicileri sosyoekonomik durum ve anne yaşının 35 ve üzeri olmasıdır. DSÖ büyüme standardının CDC büyüme referansına göre düşük kilolu olan olguları saptamada duyarlılığı %100,0, seçiciliği %95,7'dir. DSÖ büyüme standardının CDC büyüme referansına göre bodur olan olguları saptamada duyarlılığı %100,0, seçiciliği %99,9'dur. DSÖ büyüme standardının CDC büyüme referansına göre kavruk olan olguları saptamada duyarlılığı %98,5, seçiciliği %97,9'dur. Sosyoekonomik durumun geliştirilmesi, kadın öğrenim durumunun yükseltilmesi, doğurganlığın azaltılmasına yönelik yapılacak müdahalelerle malnutrisyonun gerileyebileceğini bu araştırma sonucuna göre söylemek mümkündür. Bu araştırma malnutrisyonun birçok araştırmada ekonomik gelişmenin indikatörü, fakirliğin azaltılmasının izleminde bir gösterge olarak kullanılma gerekçesini ortaya koymaktadır. Cinsiyet, etnik köken, sosyoekonomik durum, ve beslenme durumu bakımından çok merkezli büyüme standartları çalışmasının daha iyi bir standart oluşturduğu söylenebilse de CDC büyüme referansı yerine DSÖ büyüme standartlarının kullanımı tartışmalıdır ve getireceği sonuçlar iyi değerlendirilmelidir. Bölgede NHSEAB sağlık çalışanlarının, malnutrisyonu geriletmede, altta yatan ekonomik ve politik nedenler düzeltilmediği sürece, bölgede yapacakları müdahaleler sınırlıdır. Adölesan yaşta anne olanların, çocuk beslenmesi ve bakımında daha bilinçsiz olabileceği konusunda ebelerin farkındalığının arttırılması ve bu annelere daha iyi bir eğitim verilmesi gereklidir. Doğum aralığını iki yıldan kısa tutmanın ve çok sayıda çocuğun, çocuk beslenmesini ve kadın sağlığını etkileme durumları konusunda kadınların bilinçlendirilmesi ve aile planlamasının bu konudaki önemi anlatılmalıdır.
The objective of this study were to assess the prevalance and risk factors of malnutrition among children between 0-5 years of age, living in Nilüfer Public Health Training and Research Area and compare CDC growth reference and WHO growth standarts. Z scores for height for age, weight for height and weight for age were determined according to CDC growth reference and WHO growth standart and Z scores under - 2 SD were accepted as malnutrition. According to CDC growth reference, the prevalance of stunting was %2,4, the prevalance of underweight was %3,2, the prevalance of wasting was %5,6, According to new WHO growth standarts, the prevalance of stunting was %3,8, the prevalance of underweight was % 1,7, the prevalance of wasting was %2,6. We found that the determinants of stunting were socioeconomic status and number of siblings, the determinants of underweight were socioeconomic status and education of mother, the determinants of wasting were mother's age being over 35 and socioeconomic status. The sensitivity of WHO growth standarts in predicting stunting children according to CDC growth reference was % 100,0, specificity was %99,9. The sensitivity of WHO growth standarts in predicting underweight children according to CDC growth reference was %100,0, specificity was %95,7. The sensitivity of WHO growth standarts in predicting wasting children according to CDC growth reference was % 98,5, specificity was %97,9. According to this study the interventions for improvement of socioeconomic status and mothers education and also lowering fertility may reduce the prevalance of malnutrition. This study also manifests the reason of using malnutrition as an indicator both for economic development, and follow-up of reducing poverty. Although WHO growth standarts is a better standart than CDC growth reference when sex, etnicity, socioeconomic status, nutrition status are taken into account, using the WHO growth standart instead of CDC growth reference is argumantative and the results should be evaluated thoroughly. The interventions which can be carried out by health workers of the area will be restricted unless the underlying economic and political issues are not solved. The midwives should be aware that adolescent mothers might be more unexperienced about child nutrition so they need more help and should be educated about this issue. Midwives should also explain the women about the benefits of birth spacing and family planning both for themselves and their children.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6642
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
357868.pdf
  Until 2099-12-31
18.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons